Unikátní výstava na náplavce ukazuje využívání energie

6.7.2022
Jiří Bydžovský

Do 31. července je k vidění unikátní výstava Energie a civilizace v Českém Krumlově. Výstava, kterou autoři instalovali pod širým nebem, upozorňuje na problematiku udržitelnosti a ukazuje závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie. Výstavní panely jsou umístěny na náplavce u Pivovarské zahrady.

Výstava Energie a civilizace je již druhou v řadě z  osvětových výstav zaměřených na téma udržitelné energie. Prostřednictvím čtyřiceti témat se řeší způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na současné i budoucí generace.

„Otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti. Dostatek zdrojů je limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i technologií. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává globální a může významně narušit geopolitický poměr sil. Stejně tak pokud chceme dosahovat stále vyšší úrovně naší společnosti, musí být starostí každého z nás zajištění objektivně levných zdrojů energie,“ říká Miroslav Bárta, prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Prostřednictvím přehledných schémat, fotografií a popisů ukazuje výstava různé způsoby využití energie od ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, vodní, větrné i solární elektrárny až po atomové jádro. Návštěvníci najdou i panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci nebo městům budoucnosti.

„Stav, ve kterém se momentálně nacházíme, nikdy nebyl dlouhodobě udržitelným. Válka na Ukrajině navíc energetickou krizi urychlila a na řešení nezbývá mnoho času. Současně máme vypracovaný Akční plán pro udržitelnou energii a klima, který je jakýmsi návodem a zároveň závazkem ke snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2030. Je potřeba jít cestou obnovitelných zdrojů a udržitelné energetiky. Jsme rádi, že výstava Energie a civilizace přispěje svou osvětou i v našem městě. Díky ní se dostane problematika do širšího povědomí obyvatel i návštěvníků Krumlova,“ uvádí starosta Českého Krumlova Dalibor Carda.

Český Krumlov v rámci výstavy představuje svou největší energetickou výzvu, čímž je výstavba nové městské čtvrti s názvem Nový Dvůr. Jedná se o urbanizaci 23 hektarů, kde má vyrůst až 1 200 bytů pro 3 000 obyvatel. Nový Dvůr by měl splňovat nejmodernější ekologická kritéria.

„Výstava Energie a civilizace je v pořadí již druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabýváme, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás,“ uzavírá Olga Menzelová, producentka výstavy.

V noci nasvícená expozice je přístupná všem po celý červenec 24 hodin denně.

Zdroj:vzNepřehlédněte