Ústecká univerzita naučí Ukrajince česky. Zdarma

23.5.2022
Redakce

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (PF UJEP) v Ústí nad Labem společně s jazykovou školou chystají na léto bezplatný kurz češtiny pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Cílem je seznámit ukrajinské uprchlíky se základy českého jazyka. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

„Smyslem této výuky je vybudovat u ukrajinských uprchlíků základní komunikační kompetenci v češtině jako cizím či druhém jazyce. Obsah kurzu je zaměřen zejména na běžnou komunikaci v českém prostředí spojenou s jejich pobytem v Ústeckém kraji, zejména v Ústí nad Labem a jeho blízkém okolí,“ uvedl proděkan pro studium a pedagogické praxe na PF UJEP Martin Černý.

Ukrajinští uprchlíci absolvují základní audioorální kurz zacílený na správnou výslovnost a na přízvuk, melodii věty, frázování a hláskování ve vztahu k výslovnosti. Naučí se nová slovíčka, což posílí jejich základní slovní zásobu pro běžnou komunikaci. Osvojit si mají také základní gramatické kategorie a obdrží nejdůležitější informace o českém sociokulturním prostředí. Obsah kurzu je rozdělen do 12 témat zaměřených mimo jiné na pozdravy, rodinu, nakupování, bydlení, dopravu, cestování či návštěvu lékaře.

K závěrečné zkoušce mohou jen účastníci, jejichž docházka dosáhne alespoň na 80 procent. Po úspěšném vykonání zkoušky na úrovni A1 až A2 získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Výukové materiály účastníci kurzu dostanou i v elektronické podobě zdarma.

Jazykové kurzy se zřejmě budou konat v termínech od 4. července, od 1. srpna a od 5. září. Uskuteční se na Pedagogické fakultě v ulici České Mládeže. Přihlášky je možné podávat od 20. května do 20. června na emailové adresy [email protected] či [email protected]

Zdroj: ČTKNepřehlédněte