Už po dvacáté se bude v Berouně konat Tříkrálová sbírka

20.12.2019
Martin Solar

Největší Tříkrálové akce v Berouně budou probíhat o prvním novoročním víkendu (benefiční koncert pěveckého sboru COMODO pro Charitu Beroun – neděle 5. 1. od 15 h v kostele sv. Jakuba na náměstí a sobota 4. 1. od 16 h v kostele v Loděnici) a ve svátek Tří králů (pondělí 6. 1. 2020). Koledovat však budou různé skupinky po celých čtrnáct dní v dopoledních i odpoledních hodinách.

Koledování se ujmou nejen zaměstnanci Charity Beroun, ale také skauti z berounského střediska Radost a Naděje, děti z KMŠ Beroun a dobrovolníci z okolních měst a vesnic, například z Králova Dvora, Tetína, Nižbora, Koněprus, Lochovic a mnohých dalších.

Pokud koledníky při koledě nepotkáte a budete chtít přispět, můžete navštívit obchody Dobré vůle v Berouně a Hořovicích, kde budou pokladničky umístěny též. Výnos sbírky bude i tentokrát určen na podporu Terénní pečovatelské služby Charity Beroun.Nepřehlédněte