V Berouně právě probíhá XXXIX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2021

16.10.2021
Marta ŠeVac

Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun započal v úterý 5. října odpoledne pietním aktem na berounském hřbitově.

V úvodu všechny přítomné přivítala Tereza Králová, ředitelka zapsaného ústavu Talichovo Berounsko, který festival zaštiťuje. Úvodní slovo letos pronesl Haig Utidjian, vedoucí pěveckého sboru Slavoš, který konstatoval, že život a dílo Václava Talicha byly vždy velkou inspirací pro ostatní hudebníky. I přesto, že neměl vždy jednoduchou cestu, nikdy ji nevzdával. Hovořil také o oddanosti a lásce k hudbě, kterou V. Talich měl.

Ještě před večerním zahajovacím koncertem na odpolední pietní akt navázala další tradiční akce, a sice vernisáž výtvarných prací studentů berounské pedagogické školy a Základní umělecké školy Václava Talicha. Ústav s těmito školami spolupracuje a podporuje je. Na vernisáži byly představeny maturitní práce studentek střední pedagogické školy. Výstavu zahájila učitelka Lucie Mejstříková, která studentky vedla. Ty poté také dostaly slovo a o jednotlivých dílech, které samy vytvořily, také krátce pohovořily.

XXXIX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2021 začal v úterý 5. října podvečer, prvním koncertem, kde se pod taktovkou Leoše Čepického představil Pražský komorní orchestr. Během večera zazněly skladby Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Již před koncertem vládla v sále kulturního domu Plzeňka velice příjemná atmosféra, návštěvníci pomalu usedali na svá místa. Paní starostka Soňa Chalupová si navlékala „starostenský“ řetěz města Beroun a ti návštěvníci, kteří již svá místa obsadili, si užívali chvilku do zahájení po svém.

Místa se zaplňovala pomalu, ale to jen proto, že návštěvníci v přilehlých prostorách velice vřele diskutovali a někteří, jako Jiří Hudec laškovali s fotografem, který se snažil zachytit tu příjemnou a vstřícnou náladu, která před koncertem v sále berounské Plzeňky vládla.

Je to až s podivem, že Talichův Beroun s drobnými „výpadky“ chodím svým Nikonem dokumentovat 36 let, tj. od třetího ročníku, který probíhal ještě v berounském hotelu Hvězda a kde vystupovalo Stamicovo kvarteto. Jak ten čas letí! Pavel Paluska

FOTOGALERIE


Témata:

Nepřehlédněte