V berounském muzeu vznikne moderní depozitář. Náklady přesáhnou desítky milionů korun

10.7.2021
Redakce

Nový – zatím prázdný – objekt si v pátek 2. července prohlédli zástupci kraje a další hosté, kteří se na projektu podílejí. V poslední fázi bude budova vybavena IT technologiemi, budou instalována digitalizační pracoviště a badatelna. Projekt zakončí nastěhování sbírkových předmětů berounské, hořovické a žebrácké sbírky Muzea Českého krasu.

„Zprovoznění centrálního depozitáře vyřeší nevyhovující stav, kdy jsou sbírky dlouhá desetiletí v různých objektech, které nejsou určeny pro uchovávání sbírkových fondů. Všech více než 100 000 předmětů se tak konečně přesune do prostor, které veškeré nároky splňují. Součástí nového depozitáře bude i moderní digitalizační pracoviště a badatelna. Jsem rád, že díky spojení krajských peněz a prostředků z Evropské unie se postupně dostává i na dlouho opomíjené, veřejnosti skryté, ale velmi důležité prostory, které uchovávají cenné kulturní dědictví pro další generace,“ uvedl krajský radní pro kulturu a památkovou péči Václav Švenda (TOP 09).

Moderní prostory nového depozitáře Muzea Českého krasu v Berouně. Zdroj: Jakub Joachim

„Výstavba depozitářů je nákladná a kulturním institucím na ně obvykle nezbývají finanční prostředky. Na druhou stranu skladováním v nevyhovujících podmínkách sbírkové předměty trpí a mnohdy hrozí jejich trvalé znehodnocení. Proto jsem ráda, že se po depozitáři, který dokončuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně, otevře na sklonku roku i berounský depozitář. Děkujeme všem, kteří se na těchto projektech podíleli, protože jde samozřejmě o dlouhodobou mnohaletou práci, která nyní spěje ke zdárnému konci,“ uvedla předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová.

Muzeum Českého krasu, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj, aktuálně spravuje 30 podsbírek s více než 113 000 evidenčními čísly předmětů. Jedná se například o archeologické, historické, etnografické, geologické, paleontologické nebo uměleckořemeslné sbírky. Součástí těchto sbírek jsou nejen trojrozměrné předměty, ale i knihy, rukopisy, či negativy a diapozitivy. Všech 30 podsbírek bude přestěhováno ze stávajících provizorních depozitářů do nově zrekonstruované budovy centrálního depozitáře. „Sbírkové předměty byly do současnosti uloženy v nevyhovujících prostorách, které velmi obtížně plnily nároky na klimatické a další podmínky uchování sbírek. Tyto zásadní problémy dosavadního uložení sbírek řeší právě tento projekt,“ uvedla ředitelka muzea RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., a dodává: „Sbírkový fond muzea byl postižen povodní v roce 2002, kdy došlo k výraznému poškození depozitářů umístěných v přízemí hlavních budov MČK. Škody způsobené povodní na majetku i sbírkách dosáhly značné výše a dosud se napravují. Povodeň činnost muzea ovlivnila, pozměnila priority pro příští léta a poukázala na nutnost koncepčního řešení uložení a ochrany sbírkových předmětů MČK. Sbírky se již do záplavové oblasti nemohly vrátit. Trvalo však téměř 20 let od povodně, než se podařilo připravit pro ně vhodný prostor.“

Moderní prostory nového depozitáře Muzea Českého krasu v Berouně. Zdroj: Jakub Joachim

V budově centrálního depozitáře rovněž bude vybudováno a nově vybaveno moderní digitalizační pracoviště, které bude sloužit k digitalizaci stávajícího sbírkového fondu i nových přírůstků. „Důležité je, že digitalizační pracoviště je umístěno přímo v depozitáři. Můžeme tak eliminovat nutnost přesunu sbírkových předmětů a riziko jejich poškození převozem pro potřeby digitalizace,“ upřesnila Kriegerbecková. Dále došlo ke vzniku nového prostoru badatelny, čímž bude sbírkový fond MČK zpřístupněn badatelské, zájmové a vědecké veřejnosti.

Celkové náklady celého projektu „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p. o.“, dotační titul: IROP, výzva č. 21, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001668, který je spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, státního rozpočtu a Středočeského kraje, budou přesahovat 65 mil. Kč. Dotace z Evropské unie činí 46.4 mil. Kč.

Budova nového centrálního depozitáře se nachází v okrajové části Berouna. Jedná se o nemovitost, která byla již dříve v majetku kraje, sloužila např. pro školská poradenská zařízení a před převodem do správy muzea nebyla plně využívána. Objekt prošel téměř komplexní rekonstrukcí, při které byly ponechány pouze nosné zdi a část podlah a krovů.

Martina Kemrová

Zdroj: vz


Témata:

Nepřehlédněte