V Českém Krumlově zmizela dvě kontejnerová místa v centru města. Těžko se k nim dostávala popelářská auta

19.1.2022
Jiří Bydžovský

Kvůli obtížnému zajišťování svozu komunálního odpadu v historických uličkách Českého Krumlova zrušilo město dvě kontejnerová stání v centru města. Problematika odpadového hospodářství je v historickém centru Českého Krumlova tématem mnoho let. Oprávněné a dlouhodobé stížnosti na hluk a zápach z kontejnerů rozmístěných často v úzkých středověkých uličkách obtížně přístupných pro svozovou techniku a nevábný estetický vzhled kontejnerových stanovišť, byly důvodem, proč se vedení města rozhodlo před pěti lety k postupnému vymístění kontejnerů jak na směsný komunální, tak separovaný odpad na vnější hranici centra města. Aby se tak mohlo stát, byly vybudovány velkokapacitní podzemní a polopodzemní stanoviště u Městského parku a v Pivovarské ulici.

„Tím byly vytvořeny podmínky pro zrušení největších hnízd kontejnerů v Hradební ulici a u hotelu Gold a dalších. Kontejnery na Parkánu a v Kostelní ulici zrušené v minulém týdnu byly jedny z posledních v centru města. Vývoz kontejnerů činil svozové společnosti velké problémy pro úzký profil komunikace a často byl i kvůli parkujícím autům takřka neuskutečnitelným,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

„Abychom zajistili dostatečnou kapacitu kontejnerů v blízkém okolí, rozšířili jsme stanoviště v Horní ulici a na parkovišti v Jelení zahradě. Záměr zrušení stanovišť nebyl veřejnosti včas oznámen, za což se dodatečně omlouváme,“ uvádí Vlasta Horáková z Odboru životního prostředí a zemědělství. Obě lokality byly doplněny kontejnery na komunální odpad. Slouží pro odkládání papíru, plastu, nápojového kartonu, skla a zbytkového komunálního odpadu.

„Uvědomujeme si, že docházková vzdálenost se kvůli odstranění kontejnerů zvýšila, což může být problematické pro obyvatele seniorského věku z dotčených ulic, kterým tak nabízíme individuální systém svozu a likvidace jejich odpadu,“ dodává  Horáková. V případě zájmu mohou obyvatelé kontaktovat pracovníky Odboru životního prostředí a zemědělství městského úřadu v Českém Krumlově.

Podzemní kontejnery se ve městě osvědčily, v roce 2019 došlo u Městského parku k jejich dalšímu rozšíření a ve výstavbě chce město pokračovat, letos je v plánu jejich vybudování na sídlišti Špičák.

Zdroj:vzNepřehlédněte