V Dobřichovicích mají schodkový rozpočet. Důvodem jsou investice

9.4.2022
Táňa Pikartová

Při příjmech 74,9 milionů a výdajích 89,4 milionů korun činí deficit 14,5 milionu korun. Propad rozpočtu způsobuje konkrétně předpokládaná úhrada vyšších investic, zejména jde o dokončení přístavby základní školy a s ní spojenou rekonstrukcí kuchyně, jídelny a dalších školních prostor.

Investiční výdaje dosahují v rozpočtu města 38,7 milionu korun, což je více než čtyřicet tři procent všech výdajů rozpočtu.

„Na straně příjmů rozpočtu postupujeme umírněně a podobně jako v předchozích letech v zásadě konzervativně předpokládáme meziroční stagnaci objemu vybraných daní. Faktem však je, že příjmové plnění rozpočtu v letech 2020 a 2021 dopadlo navzdory covidu a lockdownům, velmi dobře. Inkasa přímých daní i DPH se vyvíjela loni v našem rozpočtu velmi dobře, jakkoliv celostátní tempa výběru těchto daní covidem zasažena bezpochyby byla. Zřejmě se zde pozitivně projevuje setrvalý nárůst počtu trvale hlášených obyvatel a také růst kapacit mateřských a základních škol. Tato dvě kritéria významně ovlivňují podíl Dobřichovic na rozdělení celostátního inkasa těchto daní. Díky všem, kteří si již do Dobřichovic trvalý pobyt přehlásili,“ říká Vladimír Bezděk, zastupitel za Společně pro Dobřichovice, sdružení nezávislých kandidátů a vyzývá ty, kteří se ještě ve městě k trvalému pobytu nepřihlásili, aby tak učinili: „A prosím, neotálejte! Má to smysl, vás to nic nestojí a přitom pomáháte spolufinancovat úroveň služeb ve městě, kde všichni společně žijeme.“

Letošní deficit chce město pokrýt z akumulovaných přebytků hospodaření v předchozích letech. Na bankovních účtech má sedmdesát tři miliony korun, z čehož necelých devatenáct milion je účelově vázáno na investice. „Město letos doplatí poslední splátku úvěru, což je asi 1,6 mil. Korun, po letech tak budeme mít nulové zadlužení u bank,“ doplňuje zastupitel.

Cílem letošního roku je dobře připravit budoucí významné investiční akce, zejména pak akci Centrum, což je nová budova úřadu, knihovny, víceúčelového sálu, hasičské zbrojnice a rozšíření kapacity základní umělecké školy. I když má město zdroje na přípravu těchto investic k dispozici, i přesto bude ještě pro realizaci hledat vhodné dotační programy. „Vynaložení financí tímto směrem v nadcházejících dvou až třech letech bude jistě smysluplnější, než držet peníze na bankovních účtech. Než se tak však stane, tak se také poohlédneme po smysluplnějším zhodnocení těchto finančních prostředků, aby jejich hodnota nebyla zbytečně erodována nezvykle vysokou inflací, které v posledních měsících všichni čelíme,“ doplnil zastupitel Bezděk.


Témata:

Nepřehlédněte