V exekucích pořád vede Most, Ústí nad Labem a Chomutov. Lidé dluží miliardy

29.10.2021
Jan Štoll

Nelichotivé statistice opět vévodí trojice Most, Ústí nad Labem a Chomutov. V těsném závěsu za nimi jsou ale další dva severočeské okresy – Teplice a Děčín. Počet lidí v exekuci však celorepublikově meziročně poklesl o 8 tisíc, klesl i počet dětských dlužníků.

Největší zadluženost nadále sužuje tradičně problematické regiony především na severu Čech. V okrese Most je 18 tisíc dlužníků se 117 tisíci exekucemi za celkových 5,4 miliardy korun. Následuje Ústí nad Labem se 17,9 tisíci dlužníky a 114 tisíci exekucemi, tady dluh přesahuje 5,8 miliardy korun. V Chomutově dluží na koruny nejvíce – 6,8 miliardy, dlužníků je 18 tisíc se 112 tisíci exekucemi.

Na okres Teplice připadá 17,4 tisíc dlužníků s celkovým dluhem 5,2 miliardy korun i tady počet exekucí přesahuje 100 tisíc případů. Pod tuto hranici jde z první pětice jen Děčín s 97 tisíci exekucemi. I tak má 17 tisíc lidí dluhy za 4,8 miliardy korun.

Přesto Exekutorská komora eviduje zlepšení. V důsledku proticovidových opatření se očekávalo, že počet dlužníků poroste, hlavně v období okolo loňských Vánoc. „Tyto scénáře se naštěstí nenaplnily,“ komentuje data Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR: „Místo toho tu máme o zhruba 8 tisíc dlužníků méně, což je určitě dobrá zpráva. Samotný počet exekucí se sice mírně navýšil, ale to se vzhledem ke všem vládním i samoregulačním opatřením muselo očekávat.“

Změna v počtu exekucí, o které hovoří Mlynarčík, se týká jednotlivých exekučních případů vedených proti fyzickým osobám. V tomto ohledu došlo k mírnému vzestupu počtu exekucí z cca 4,3 milionu na 4,5 milionu.

Přibývá lidí s více exekucemi

Nárůst počtu exekucí se projevil ve vícečetných exekucích. Například fyzických osob s jednou exekucí je o 4 % méně než v loňském roce. Naopak větší je počet exekucí na osobu, který se zvýšil z loňského čísla 5,77 na 6,43. Převážně z tohoto důvodu Exekutorská komora ČR setrvale usiluje o možnost jednoduchého zastavování bezvýsledných exekucí. „Doufejme, že text aktuální novely exekučního a občanského soudního řádu přispěje k alespoň částečnému řešení tohoto problému, když už jiná a účinnější řešení – například v podobě přidělování exekucí soudem – nebyla schválena,“ dodává Mlynarčík.

Ve sledovaném období také výrazně poklesl počet nezletilých dlužníků. Zatímco na konci roku 2020 jich ještě bylo 2 220, letos se jich s dluhy potýká jen 1 723, tedy o 497 méně. „To je velmi pozitivní trend, který se dá připisovat veřejnému tlaku na věřitele, kteří takové exekuce vedli, relevantní judikatuře a v neposlední řadě také nedávné a dlouho očekávané změně občanského zákoníku. Ať už jsou důvody jakékoliv, je jasné, že dochází k poměrně rychlému zastavování exekucí vůči nezletilým. Pokles o 23 % je bezpochyby dokladem toho, že se situace začíná vyvíjet správným směrem,“ říká Mlynarčík.

Milostivé léto

Lidem s dluhy může pomoci od 28. října Milostivé léto, mohou se zbavit exekucí, nesplacených závazků, které mezitím mnohdy narostly například kvůli úrokům na několikanásobky původního dluhu, půjde zcela smazat. Možnost potrvá do 28. ledna příštího roku, využít ji mohou lidé, kteří nejsou v oddlužení. Vztahuje se jen na soudní exekuce, nikoli na exekuce daňové nebo správní. Dlužník musí splatit jistinu a k tomu navíc 908 korun poplatek exekutorovi. Vše ostatní se smaže.

zdroj:EKNepřehlédněte