• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • V Kamenici navrhují nové názvy ulic

  25.10.2017
  Bohumil Brejžek

  Od roku 2002, kdy byly v Kamenici zavedeny ulice, přibylo mnoho nových staveb v lokalitách, které tehdy nebyly označeny ulicí a pro něž je třeba názvy zavést. Aktuální jsou zejména části Ládví, Těptín a Všedobrovice.

  Zvláštní pravidla

  Obecní úřad proto vyzval k podání návrhů na názvy nových ulic. Kromě zastupitelů je totiž mohou podávat jak právnické osoby, tak i všichni občané obce. Tyto návrhy musí být opatřeny u právnických osob razítkem a podpisem oprávněné osoby, u občanů čitelným podpisem a adresou trvalého bydliště. na závěr letošního roku.

  Při podávání návrhů jsou však všichni vázáni podmínkami vyhlášky z roku 2011, která stanovuje v obci způsob označování ulic a veřejných prostranství. Platí při tom, že v Kamenici se při označování ulic nepoužívá pojmenování po významných osobách a v každé osadě musí ulice začínat stejným písmenem jako příslušná osada, mimo osady Ládeves, kde začínají ulice písmenem B, a Skuheř, v níž se pojmenovávají ulice od písmena H. Jinými písmeny začínají pouze ulice, které byly pojmenovány dříve v minulosti před platností vyhlášky. V Kamenici se proto můžete setkat třeba s ulicí K Větrovu, v Ládví s Lužanskou, ve Štiříně s Šeříkovou a v Olešovicích s Olšovou.  Nepřehlédněte