• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • V lomu ČSA se ukrývají stovky ohrožených druhů

  1.12.2023
  Simona Knotková

  Přírodovědci zjistili, že v lomu ČSA a jeho okolí se vyskytuje zhruba 300 do červených seznamů zapsaných ohrožených druhů, dalších sto patří mezi zákonem zvláště chráněné druhy.

  Výzkum ohledně výskytu organismů pomůže odborníkům stanovit postup pro udržení a rozvoj populací těchto druhů a poslouží jako podklad pro oznámení vlivu rekultivace území lomu na životní prostředí, které se nyní zpracovává, řekla mluvčí těžebních společností skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková. V lomu ČSA na Mostecku se přestane těžit hnědé uhlí zřejmě v polovině roku 2026.

  Specialisté dostali přístup na území veřejnosti uzavřeného těžebního prostoru. Průzkum, který prováděla od loňského jara do letošního podzimu společnost Juros, určil přírodně nejcennější části tohoto území. „Nejperspektivnější se jeví stanoviště na přechodu zalesněných svahů a rovinatých biotopů s bylinným patrem, tedy lokality na severním a severozápadním okraji těžebního prostoru,“ uvedla Maříková. Lom ČSA zaujímá plochu asi 16 kilometrů čtverečních mezi úpatím Krušných hor a silnicí I/13 spojující Most a Chomutov.

  Biologický průzkum prokázal přítomnost zhruba 1450 druhů organismů. „Území lomu ČSA představuje ojedinělou mozaiku mikrostanovišť otevřeného bezlesí a zde žijící živočichové i rostliny patří v Evropě k těm nejvzácnějším. Lom tak poskytuje stanoviště pro dokonce jediné populace řady živočichů v České republice, a to především ptáků a bezobratlých,“ uvedl zoolog a ornitolog Václav Šutera, který průzkum spolu s dalšími odborníky prováděl. V oblasti žije celá řada druhů, které se už vyskytují pouze zde nebo je to jedna z mála lokalit v ČR. Z ptáků je to třeba dytík úhorní, strnad zahradní či linduška úhorní.

  Plán na využívání lomu ČSA po ukončení těžby schválila letos v červnu vláda. Část území se ponechá přírodě, bude tam vodní plocha a část bude využita energeticky. Vodní plocha se plánuje mnohem menší, než se původně předpokládalo. Na území lomu vznikne maloplošné chráněné území o rozloze zhruba 11 kilometrů čtverečních. V něm dostanou příležitost přirozené přírodní procesy, které podpoří rozmanitost tamní přírody a krajiny, uvedlo ministerstvo životního prostředí. Návrh počítá s jezerem, které se bude napouštět přirozeně. Na území lomu mají být také solární elektrárny, plánuje se i územní rezerva pro případné budoucí vybudování přečerpávací elektrárny.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte