• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • V okolí jezera Milada chybí zázemí pro rekreanty

  6.7.2024
  Simona Knotková

  Do dalšího rozvoje okolí jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem už státní podnik Diamo investovat nebude, řekla Lenka Rychtaříková, mluvčí podniku, který území zatopeného hnědouhelného lomu spravuje.

  Chybí tam širší zázemí pro rekreanty stejně jako záchytné parkoviště. Stát chce pozemky částečně bezúplatně převést na obce a zčásti prodat. Termín majetkoprávního vypořádání pozemků je 31. prosinec 2025. Zásadnímu rozvoji oblasti kolem vodní plochy s rozlohou 250 hektarů brání také neodepsané zásoby uhlí.

  Jezero zpřístupnil stát veřejnosti v roce 2015, tehdy chybělo v lokalitě občerstvení a toalety. Potíže se zajištěním základního vybavení byly i v dalších letech. Na podobu území byla vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž. V roce 2021 ji vyhrálo švédské studio, které vytvořilo základní dokument dalšího rozvoje území. „Ten by měl být respektován v aktualizacích územních plánů okolních měst a obcí. Ve stávající situaci je úlohou státního podniku vytvářet podmínky pro vkládání investic jiných subjektů (samospráv nebo soukromých investorů) do území, sám podnik nebude investorem dalšího rozvoje území,“ uvedla Rychtaříková.

  Státní podnik nemůže podle ní financovat revitalizační projekty z vlastních zdrojů. V minulosti stát po dohodě se zástupci Dobrovolného svazku obcí jezero Milada částečně upravil plochu pro výstup cestujících u jezera Milada. „Vybudování autobusových zastávek na vstupu Hrbovice a vstupu Trmice je součástí již připravené projektové dokumentace záchytných parkovišť (Hrbovice, Trmice a Roudníky). V případě vstupu Trmice jsou navrženy na pozemcích ve vlastnictví města Trmice, v případě vstupu Hrbovice jsou částečně na pozemcích města Ústí nad Labem a částečně na pozemcích podniku Diamo,“ uvedla mluvčí.

  Přípravě výstavby parkovišť brání podle Rychtaříkové aktuální stav územního plánu Ústí nad Labem. Podnik požádal v říjnu 2022 město o příslušnou změnu. „V roce 2024 jsme městu Ústí nad Labem nabídli rovněž převzetí realizace těchto revitalizačních staveb, jejichž financování je zajištěno z programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Stanovisko města jsme zatím neobdrželi,“ uvedla Rychtaříková.

  Vedení Ústí nad Labem v městských novinách uvedlo, že Diamo mělo zajistit vedle výstavby záchytných parkovišť také dobudování inženýrských sítí, heliportu pro záchranáře, kompletní infrastrukturu a terénní cyklostezku kolem jezera. Primátor Petr Nedvědický (ANO) uvedl, že město zatím neví, kdo převezme plánované investiční akce, správu nad jezerem a jeho okolím a zda se podaří vyřešit otázku chráněného ložiskového území. „Je v zájmu města, aby atraktivita tohoto místa rostla, a proto bychom byli rádi, kdyby Diamo splnilo to, co přislíbilo,“ uvedl primátor.

  Zdroj: ČTK


  Témata:

  Nepřehlédněte