• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • V Petrovicích I dobrovolníci vysadili 68 stromů, které vytvoří alej v oblíbené lokalitě

  24.10.2023
  Vítězslav Hospes

  „Chladné sobotní dopoledne 14. 10. 2023 jsme spolu s ochotnými dobrovolníky, pod vedením firmy Zahrady Laurus, strávili zvelebováním naší obce zasazením cca 70 stromů podél cesty v lokalitě V Krupčinách. Obrovské díky patří všem, kteří se dané akce zúčastnili a přiložili ruku k dílu…“, můžeme číst na stránkách obce Petrovice I (patří k ní také Hološiny, Michalovice, Senetín a Újezdec, leží v krásné krajině, oplývající mnoha rybníky a dalšími vodními toky 18 km od Kutné Hory a má zhruba 310 obyvatel).

  Toto konstatování si ovšem nepochybně zaslouží alespoň stručné doplnění. Nelze přece pominout fakt, že bez finanční podpory Nadace ČEZ (dotace ve výši 145 200 Kč, celkové náklady 169 165 Kč) by výsadba zůstala jen mezi dobrými úmysly. Můžeme uvést některé detaily: Zasazeno bylo celkem 68 stromů – z toho 13 lip, 5 dřínů obecných, 5 meruzalek červených, 45 ovocných stromků (hrušeň, slivoň, třešeň, jabloň). Peníze z dotace byly použity na nákup stromů a pomocného materiálu.

  Akce se zúčastnilo 55 lidí (od dvou měsíců až po 75 let), samotná výsadba trvala od 9:00 do 12:30. Po sázení se téměř všichni zúčastnění přesunuli do místní hospůdky, kde si mohli nad občerstvením o vykonaném díle popovídat a převzít drobný dárek od obce. Místostarostka Eliška Jirkovská k tomu podotýká: „Zapojit veřejnost, posílit vztahy mezi spoluobčany, to byl ostatně jeden z našich cílů“ a připomíná: „Skutečnost že jámy na stromky byly vykopány den předem, usnadnila při samotnému sázení mnoho práce a ušetřila čas. Jámy připravil starosta Petrovic I Miroslav Polák vlastní technikou…“

  Nejmenším účastníkům zpestřila účast na akci výroba hmyzího domečku, což byla nejen zábavná, ale i vzdělávací činnost, která zdůrazňuje důležitost ochrany přírody a biodiverzity.

  Lidí se sešlo hodně a práce jim šla pěkně od ruky…

  Vedení obce si samozřejmě uvědomuje, že výsadba stromků neznamená, že je může „pustit z hlavy“. Důležitá bude další péče o ně. Eliška Jirkovská: Jedná se především o zálivku. V dalších letech zajistí obec případné odstraňování výmladků, zastřihávání stromů, v případě výskytu chorob a škůdců jejich potlačení či prevenci“. Závěrem konstatuje: „Celé zastupitelstvo obce je nesmírně rádo, že se sešlo tolik lidí. Všichni „makali o stošest“ Z akce jsme slyšeli samé pozitivní ohlasy…“

  Co tím myslela? Ano, je krásné, že oblíbenou procházku lokalitou V Krupčinách zpestří chatařům, chalupářům i místním občanům alej, která přidá místu na půvabu a bude mít mimo jiné kladný vliv na kvalitu ovzduší. Určitě ji (a samozřejmě nejen ji) však neméně hřeje fakt, že pro smysluplný cíl se lidé z Petrovic I dokážou sjednotit, nežvanit a udělat, co je potřeba.


  Témata:

  Nepřehlédněte