V Písku pokračují prořezávky stromů. Větve hrozily pádem

12.5.2022
Jiří Bydžovský

V Písku pokračuje prořezávka vzrostlých stromů. Arboristé se tentokrát zaměřili na stromy rostoucí na Bakalářích. Některé větve hrozily pádem a zahradníci je museli odřezat. Stromy byly ošetřeny na základě podnětu správce městské zeleně, Městských služeb Písek, které si nebyly jisty jejich bezpečností.

„Společně jsme tak všechny stromy znovu prověřili a shodli jsme se na tom, že je potřeba provést bezpečnostní a zdravotní řezy u dvou lip srdčitých, rostoucích v ploše městské tržnice, nedaleko barokní kaple sv. Jana Nepomuckého a dále pak na ošetření jerlínu japonského a dřezovce trojtrnného, rostoucích v zeleném pásu v blízkosti fary,“ popsal průběh provedených zásahů Ondřej Kofroň, koordinátor městské zeleně.

Cílem provedených řezů je zamezení potenciálnímu pádu větví či rozlomení koruny, které by mohly způsobit škodu na majetku či zdraví. „Jelikož byly odvezeny čtyři plné kontejnery odřezaných větví a v koruně lípy nad tržištěm byla instalována dynamická vazba, věřím že jsme ve spolupráci s arboristy udělali pro bezpečnost stromů maximum,“ uvedl Tomáš Gareis z Městských služeb Písek.

Květnový ořez stromů na Bakalářích navazuje na předchozí etapu, kdy byly v závěru loňského roku ošetřeny mladé a vybrané vzrostlé stromy v hlavní jírovcové aleji a dále též na nedávnou nultou etapu ošetřování stromů v Palackého sadech. „Správa zeleně tak pracuje na tom, aby Písek nebyl jenom městem krásných květin, ale i zdravých a bezpečných stromů,“ dodal Kofroň.

Zdroj:vz

 


Témata:

Nepřehlédněte