V Příkazích otevřou unikátní, skoro 500 let starou stodolu

14.5.2022
Redakce

Unikátní, téměř 500 let stará roubená stodola ze Skaličky u Hranic, která byla náročným transportem přemístěna loni do areálu Hanáckého muzea v Příkazích na Olomoucku, se veřejnosti poprvé otevře na konci května. Důvodem technicky složitého transportu byla i záchrana této unikátní památky, jedné z nejstarších staveb tohoto druhu v Česku. Stodola bude poprvé přístupná 26. května, o dva dny později chystá muzeum při této příležitosti volný vstup na prohlídku muzea.

„Unikání transferovaná dřevěná stodola ze Skaličky u Hranic, jejíž nejstarší prvky byly dendrochronologicky datovány do roku 1555, což z ní činí jeden z nejstarších takových objektů v ČR, bude slavnostně pro veřejnost otevřena 26. května,“ potvrdila Petra Valíčková z Národního muzea v přírodě, pod které skanzen spadá. Otevření by se měl podle zúčastnit i ministr kultury Martin Baxa.

Transport byl podle odborníků ojedinělý. Roubená stodola byla nejprve na podzim 2020 rozebrána a umístěna do Frenštátu pod Radhoštěm, kde na konzervátorském pracovišti Národního muzea v přírodě provedli odborníci nezbytné konzervátorské, restaurátorské a tesařské zásahy. Od června 2021 byly na kamenném podkladě s hliněnou dusanou vrstvou mlatu jednotlivé roubené části postupně převezeny do Příkaz, kde se stodola přímo na místě kompletovala. Kolaudace se stavba dočkala začátkem listopadu 2021. Celá akce vyšla na na 4,4 miliony korun, uvedla již dříve Valíčková.

V Hanáckém muzeu v přírodě má tato stodola podle jeho vedoucího Petra Vodešila nezastupitelné místo, a to nejen z důvodu záchrany unikátní památky. „V případě stodoly ze Skaličky můžeme ukázat, jak vypadaly dřevěné stavby na Hané před masivním rozvojem hliněné architektury,“ uvedl Vodešil na stránkách muzea.

Roubená stodola stála původně za selskou usedlostí čp. 3 ve Skaličce u Hranic. Unikátní je podle odborníků datování dřevěných prvků této stodoly z doby kolem roku 1560 pomocí dendrochronologie, což řadí stodolu k nejstarším dřevěným objektům na území České republiky. Další zajímavostí je roubená konstrukce, která není sestavena z klasických tesaných trámů, ale z mohutných kuláčů o průměru kolem 50 centimetrů rozštípnutých na poloviny. Jeden kmen tak byl po rozštípnutí použit ve dvou stěnách.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte