• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • V ulicích je nedostatek stromů. Město se v létě přehřívá

  23.10.2017
  Fefík

  V létě se město přehřívá

  „Praha 7 je centrální městskou částí, kde se v plné míře projevují klimatické změny letním přehříváním.  Současně pociťujeme nedostatek stromů v ulicích, a proto pracujeme na projektech možných výsadeb a máme velký zájem o rozšíření spolupráce s hlavním městem a TSK tak, abychom mohli zvýšit počet stromů jak v ulicích, tak i na všech dalších pozemcích, kde to bude možné,“ uvedl Ondřej Mirovský, místostarosta Prahy 7.

  FOTO: Stromy na Praze 7

  Stromy na Praze 7 - 4 stromyStromy na Praze 7 - 3 stromyStromy na Praze 7 - 2 stromy, stromStromy na Praze 7 - 1 stromy, stromStromy na Praze 7 - 5 stromy, strom

  Argentinská, Bondyho, Kostelní

  Výsadba stromů bude rozdělena do tří režimů. Dosadba či výměna suchých a nemocných stromů za nové by mohla proběhnout ještě na podzim tohoto roku.

  Zároveň je navržena nová výsadba na místech ve správě TSK, která Praha 7 vytipovala a již prověřila především s ohledem na to, aby zde nenastala kolize s poduličními sítěmi. Jedná se o okolí ulic Argentinská a Bondyho, kde by mohlo být vysazeno cca 30 – 40 stromů, či prostor před budovou Národního zemědělského muzea, kde by v rámci plánovaných úprav mohlo přibýt 34 stromů. Tyto akce by měly být realizovány počátkem příštího roku. Konkrétní postup však bude na TSK, která výsadbu stromů hradí a bude realizovat.

  TSK navíc samostatně vytipuje a prověří vhodné pozemky, které má ve správě, a bude s Prahou 7 koordinovat další návrhy na novou výsadbu.

  FOTO: Stromy na Praze 7

  Stromy na Praze 7 - 4 stromyStromy na Praze 7 - 3 stromyStromy na Praze 7 - 2 stromy, stromStromy na Praze 7 - 1 stromy, stromStromy na Praze 7 - 5 stromy, strom


  Nepřehlédněte