• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Vědecké knihy po boku současného umění

  4.10.2019
  Redakce

  Do poloviny listopadu je možné v Národní technické knihovně, respektive v její galerii, zhlédnout výstavu Techné. Návštěvníkům ve dvou patrech představuje výběr vzácných historických vědeckých knih z fondu knihovny, a to po boku současného českého i zahraničního umění.

  Výstava Techné je součástí oslav desátého výročí otevření Národní technické knihovny v Dejvicích a autorem koncepce výstavy je kurátor Galerie knihovny Milan Mikuláštík ve spolupráci s odborným pracovníkem Petrem Nouzou. K vidění jsou na výstavě renesanční a barokní knihy z mno ha oborů – matematiky, geometrie, fyziky, mechaniky, optiky, hydrologie, architektury, vojenského i civilního stavitelství, astronomie a astrologie, kartografie, geologie, hornictví, prubířství nebo alchymie, které jsou konfrontovány s uměleckými díly, která se vztahují k fenoménům souvisejícím s vědou a technikou.

  Šárka Litvinová: Šestka je dobré místo pro život

  Pořadatelé výstavy podotýkají, že vystavené knihy byly vybírány tak, aby představily důležité osobnosti a objevy z historie vědy a techniky. K vidění tak jsou renesanční překlady řeckých  matematiků Eukleida a Archiméda, římského architekta Vitruvia, ale také středověkého arabského učence Alhazena. „Mezi nejstarší a současně nejvzácnější knihy z fondu NTK patří práce
  o geome trii a perspektivě slavného německého renesančního malíře a grafika Albrechta Dürera. Ucelená je kolekce renesančních a manýristických architektonických spisů od Leona
  Battisty Albertiho, Andrey Palladia, Sebastiana Serlia, Giacomma Vignoly a Vicenza Scamozziho.

  Nescházejí ani rarity

  Vojenské stavitelství, ve sbírkách NTK reprezentované množstvím spisů o výstavbě pevností, je na výstavě přítomno mimo jiné prací francouzského pevnostního stavitele Sébastiena Vaubana, který dovedl k dokonalosti systém bastionového opevnění, charakteristického až dekorativně působícími hvězdicovitými tvary.“ Zastoupen je i zakladatel moderní vědy Isaac Newton, poutavé jsou ilustracemi doplněné knihy německého vědce Athanasia Kirchera věnované geologii a optice. S českými zeměmi, konkrétně jáchymovskými stříbrnými doly byl spojen zakladatel vědeckého přístupu k hornictví Georgius Agricola.

  Nescházejí ani rarity, například dva unikátní rukopisy renesanční Mechanika od Hannse Holzhammera s kresbami složitých strojních mechanismů a barokní překlad mýtického staroíránského myslitele Zarathuštry s kolorovanými ilustracemi zobrazujícími bájné tvory a k výjimečným exponátům patří také dva historické globy a třímetrová podrobná mapa českých zemí z období baroka.

  Kolekce destruovaných map

  Ze současných umělců se představují osobnosti lokální umělecké scény, jako je Jiří David nebo Martin Zet, z Německa Bjoern Melhus, z Rumunska Dan Perjovschéhý, dále i Jakub Geltner, Magdalena Kašparová nebo Rakušan Daniel Hüttler. Autoři zdůrazňují, že výběr uměleckých děl se neomezuje pouze na práce z poslední doby, ale zahrnuje třeba i pseudovědecké kresby Jiřího Davida z poloviny osmdesátých let, nebo objekty Stanislava Zámečníka či industriální video Pavla Kopřivy z let devadesátých.

  Jana Kasalová se dlouhodobě věnuje ve své tvorbě mapám a na výstavě jsou představeny ukázky z několika jejích sérií. Speciálně pro Techné potom autorka vytvořila kolekci destruovaných map – faksimilií vzácných tisků z fondu Národní technické knihovny.  Nepřehlédněte