• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Venkovní galerie na Vltavské letos nabídne čtyři tematické výstavy

  2.2.2021
  Fefík

  Na tzv. Vltavských kaskádách u stanice metra Vltavská vznikl projekt nové venkovní galerie, který letos obyvatelům i návštěvníkům Prahy nabídne čtyři tematické výstavy. První z nich je výstava fotografií „Lidé z Vltavské“ pouličního fotografa Kevina V. Tona, která zde bude k vidění do 25. března.

  Venkovní galerie na Vltavských kaskádách je společným projektem Galerie hl. m. Prahy a pražského Dopravního podniku s podporou programu „Umění pro město“. Na kurátory dalších třech plánovaných výstav, které se zde budou každé tři měsíce obměňovat, GHMP vyhlásila otevřenou výzvu.

  Za projektem venkovní galerie, který by umožnil využít specifický, málo využívaný a zapomenutý prostor opěrných zdí u stanice metra Vltavská, zkulturnit a oživit jej krátkodobými instalacemi, stojí Marie Foltýnová, kurátorka GHMP a Anna Švarc, architektka metra z DPP. Kaskádovité terasy v nejbližších letech ustoupí novému urbanistickému řešení území Bubnů a piazetty kolem plánované koncertní síně. Do doby rekonstrukce budou sloužit projektu venkovní galerie, ve které se budou po třech měsících střídat vybrané výstavní projekty.

  Pro první výstavu resp. nultý termín venkovní galerie se Marie Foltýnová rozhodla oslovit pouličního fotografa Kevina V. Tona, aby vybral fotografie úzce související s bezprostředním okolím Vltavské či dolních Holešovic. Výstava Lidé z Vltavské má jednoduché a čitelné téma, dokumentuje pouliční život a obyvatele okolí stanice metra Vltavská a přilehlých holešovických periferií. Autor výstavy se tomuto tématu dlouhodobě a soustavně věnuje od roku 2015. Projekt venkovní galerie a první výstavy Lidé z Vltavské je zároveň reakcí na letošní pandemii covid-19, která zasáhla život lidí na ulici stejně jako všechny výstavní projekty uvnitř galerií.

  Zabíjejte popírače klimatických změn! Švandovo divadlo uvede online premiéru komedie o střetu politiky a ekoteroristů

  Galerie hl. m. Prahy vyhlásila otevřenou výzvu na tři kurátorské projekty pro další tři krátkodobé venkovní výstavy: jarní, letní a podzimní. Téma nebo forma instalací není omezena, může se jednat o výstavu fotografií, uměleckých děl, soch, skulptur či jiných uměleckých forem. Výzva je určena kurátorkám, kurátorům, umělkyním a umělcům, kurátorským nebo uměleckým skupinám. Je neanonymní a otevřená všem. Téma výstavního projektu by mělo fungovat v kontextu městského prostředí, citlivě reagovat na funkce, sociální a historické vztahy v lokalitě. Zájemci se se svými projekty mohou do výzvy přihlásit nejpozději do 3. března.

  Program hl. m. Prahy „Umění pro město“ pro podporu současného umění ve veřejném prostoru byl spuštěn roku 2018. V letošním roce se podpora rozšířila i o časově omezené instalace
  a krátkodobé umělecké intervence. Jedním z projektů krátkodobých instalací ve veřejném prostoru Prahy je i venkovní galerie na opěrných zdech nad stanicí metra Vltavská.

  Co četli čtenáři za první republiky na periferii Prahy nejčastěji?

  „V současné obtížné době, kdy se lidé nedostanou k umění tak snadno jako dřív, se snažíme hledat cesty, jak dostat umění k lidem. Město nabízí řadu netradičních prostorů, které mohou sloužit jako dočasná plátna nebo uliční galerie. Okolí stanice Vltavská mezi taková místa s osobitým geniem loci patří. Na jedné z opěrných zdí atria vznikl před rokem na základě výtvarné soutěže zdařilý mural, letos na jaře pak plánujeme soutěž zopakovat. Velice vítám, že prostor oživí také venkovní galerie, která zde bude představovat zajímavé výstavy a originální umělecké projekty,“ řekla Hana Třeštíková, pražská radní a místostarostka Prahy 7.

  Kevin V. Ton je fotograf na volné noze, nositel řady ocenění, nejnověji v kategorii Každodenní život v soutěži CZECH PRESS PHOTO 2020. Celoživotně se věnuje živé, černobílé fotografii se zaměřením na humanistickou dokumentární fotografii, zejména pak na dlouhodobé projekty. Před několika lety inicioval založení fotografického spolku VERUM PHOTO. Žije v Praze. Dlouhá léta se věnuje fotografii pouliční. Ke své práci fotograf uvádí: „Hledám podstatu. Podstatu lidství. Hledám člověka, ať je kdokoliv, ať je kdekoliv, ať je čímkoliv. Hledám člověka v člověku. Prostřednictvím fotografií. Především černobílých.“

  FOTO: Výstava Lidé z Vltavské

  Výstava Lidé z Vltavské - 1 Vltavská-galerie-2-768×512Výstava Lidé z Vltavské - 2 Vltavská-galerie-4-768×502Výstava Lidé z Vltavské - 3 Vltavská-galerie-3-768×596Výstava Lidé z Vltavské - 0 Vltavská-galerie-1-1500×1000


  Nepřehlédněte