• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Víc než make-up. V turnovském muzeu prezentují restaurované skleněné negativy, kramářské tisky nebo oponu

  19.1.2023
  Fefík

  Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany – to byl název projektu, jehož hlavním cílem bylo zachovat, ochránit a přispět k rozvoji potenciálu kulturního dědictví Českého ráje.

  Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany – to byl název projektu, jehož hlavním cílem bylo zachovat, ochránit a přispět k rozvoji potenciálu kulturního dědictví Českého ráje.

  Výstava Víc než make-up v Muzeu Českého ráje v Turnově je prezentací výsledků práce tohoto projektu, do kterého se muzeum zapojilo v letech 2017 až 2022. Během nich došlo k restaurování vybraných sbírkových předmětů ze čtyř podsbírek – historické, etnologické, výtvarného umění a Scheybalovy sbírky.

  Jednalo se o předměty, které jsou spojeny s významnými osobnostmi regionu, doklady regionální produkce a tvorby a o předměty kulturní a náboženské piety. Od cenných pojizerských betlémů, přes historicky hodnotné kramářské tisky sesbírané Josefem V. Scheybalem, skleněné negativy z produkce místních fotoateliérů, až po první oponu turnovského divadla.

  Výstava rovněž představí atraktivní barokní lunety od malíře Jana Jiřího Hertla z turnovského františkánského kláštera. Pod názvem Krajiny zázraků byla plátna ze života sv. Františka vystavena už vloni v létě v Oblastní galerii v Liberci.

  Turnovské družstvo Granát slaví 70 let. Kde bere unikátní surovinu?

   

  Historické artefakty byly restaurovány tak, aby byly i dále zachovány pro příští generace a mohly být veřejně vystavovány. Další aktivity projektu byly realizovány v oblasti modernizace depozitářů a techniky na digitalizaci.

  Výše dotace tohoto projektu z evropských fondů činila bezmála 6,19 milionu korun, ze státního rozpočtu a Libereckého kraje získalo muzeum něco přes 1,09 milionu korun. Celková suma tedy v součtu představovala zhruba 7,28 milionu korun.

  Výstava, jejíž název naznačuje složitost restaurátorské práce, je průřezem všemi restaurovanými sbírkami a doplní ji textové informace, restaurátorské zprávy a obrazový materiál. Potrvá do 5. března.

  Zdroje: Muzeum Českého ráje v Turnově + Liberecký kraj  Nepřehlédněte