• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Víceúčelové hřiště Horušice slouží už od začátku letních prázdnin 2023

  14.9.2023
  Vítězslav Hospes

  Obec Horušice najdete v kutnohorském okrese, zhruba 14 kilometrů od Kutné Hory. Má kolem 170 obyvatel, přesto dlouhé roky patřila k oporám fotbalu v regionu (TJ Sokol Horušice stále existuje, ale momentálně nehraje žádnou soutěž – uvažuje však o opětovném přihlášení). Fotbalové hřiště dlouho bylo jediným sportovištěm v obci, výstavba nového víceúčelového hřiště však situaci rapidně změnila žádoucím směrem.

  K tomu výrazně přispěla dotace ve výši 1 815 484 Kč, kterou poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů (celkové náklady projektu činily 2 351 030 Kč). Hřiště je určeno pro všechny věkové skupiny obyvatel a lze tu provozovat kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, badminton, basketbal a mnohé další sporty.

  Horušický starosta Vlastimil Šálený uvádí některé detaily: „V soutěži o dodavatele stavby vyhrála společnost Calypso Group, s. r. o. Jednalo se o novostavbu víceúčelového hřiště o rozměru 16 x 29 m s plochou 464 m2, které bude volně přístupné pro obyvatele Horušic. Ti tak získali prostor k nejrůznějším sportovním aktivitám. V rámci projektu došlo k odstranění starého nevyhovujícího antukového povrchu, místo něj byl využit betonový podklad na drceném kamenivu, a na něj instalován tartan červené barvy“.

  K předání staveniště došlo 27.9. 2022, ale stavební práce byly zahájeny až 21. 3. 2023 s ohledem na skutečnost, že pokládka tartanu vyžaduje stabilně minimální teplotu 10°C. Záměr zadavatele, otevřít hřiště v aktuální sezóně, byl i tak splněn, stavební firma předala hotové dílo ještě před termínem, tedy 6. 6. 2023.

  Starosta Vlastimil Šálený: „Slavnostní otevření hřiště jsme uspořádali v sobotu 24. 6.2023 odpoledne, zúčastnilo se ho 43 občanů, kteří si postupně mohli jednotlivé sporty vyzkoušet. Snad bude dobré připomenout, že pár metrů od víceúčelového hřiště je dětské hřiště, které jsme postavili minulý rok. Obec bez dotace zakoupila herní prvky a místní občané je formou brigád smontovali a postavili. Navíc mezi hasičskou nádrží a dětským hřištěm opět ve svém volnu vybudovali dřevěné oplocení (nátěr prken, ukotvení sloupků oplocení a montáž prken), obec hradila pouze materiál.“

  Uveďme některá pravidla provozu. Víceúčelové hřiště má provozní řád, dostupný přímo na vstupní brance a webu obce. O hřiště se stará obec, je veřejně dostupné a možnost využit ho mají i občané okolních obcí. Nikdo za používání hřiště nic neplatí. Pro vstup na hřiště musíte použít klíč, hřiště není odemčeno trvale. Klíč je umístěn ve smart skříňce, připevněné na kabinách TJ Sokol Horušice a zde si ho mohou sportovci vyzvednout a zase ho sem vracejí. Jediné co potřebují získat od obce, je kód ke skříňce a ten velice jednoduše dostanou na obecním úřadu. Kód vytvoří náhodně aplikace, je tedy unikátní pro každého uživatele a má trvalou platnost. Vlastimil Šálený: „Pro tento systém jsme se rozhodli kvůli jeho jednoduchosti, poskytuje dobrý přehled o tom kdo a kdy hřiště využívá (což může být důležité při případném poškození hřiště či jeho příslušenství).“

  Závěrem: Horušice dokazují, že obec nemusí mít tisíce obyvatel, aby vybudovala něco prospěšného pro všechny věkové vrstvy. Stačí k tomu „maličkosti“: Chuť být „u toho“, odvaha pustit se do díla, schopnost myslet nejen na sebe, ale i na druhé.


  Témata:

  Nepřehlédněte