Výjezd z autobusového nádraží zkomplikují tankující vozidla

6.12.2021
Ladislav Vlasák

Firma Icom Transport bude budovat v prostorách dačického autobusového nádraží dvě benzínové čerpací stanice. Kromě zvýšení dopravní zátěže to může přinést i komplikace chodcům, policie toto nevyvrátila.

Připravovaný projekt dvou benzínových čerpacích stanic na autobusovém nádraží může znepříjemnit pohyb chodců po chodníku, který vede souběžně s nádražní budovou. Přetínat jej bude vjezdový pruh vozidel čerpací stanice osobních vozidel. Horší situace ale může nastat na přechodu pro chodce na výjezdu z autobusového nádraží. Přes tento přechod budou pravděpodobně vyjíždět jak nákladní automobily, čerpající pohonné hmoty v zadní části nádraží, tak autobusy vyjíždějící ze svých stanovišť a také osobní automobily, které budou opouštět prostory z další čerpací stanice. Přechod pro chodce využívají také cestující při pěším přesunu k dalším spojům na vlakovém nádraží.

Na dopravní řešení těchto situací jsme se zeptali dopravního inženýra Police České republiky v Jindřichově Hradci. „O uvedené investiční akci víme, variantní řešení jsme s investorem a zpracovatelem projednávali, včetně šetření na místě samém, za přítomnosti zástupce místně příslušného silničního správního úřadu. Obdobné otázky jsme řešili i my, kdy zpracovatel projektové dokumentace má povinnost tuto zpracovat v souladu s platnou legislativou,“ uvedla tisková mluvčí policie v Jindřichově Hradci, Hana Bílková Millerová

Odpovědi na otázky položené policejnímu odborníkovi na dopravu neříkají, zda je pamatováno na bezpečnost chodců na uvedených místech vjezdu a výjezdu z prostoru benzínových stanic a autobusového nádraží, policie dává od dopravního řešení bezpečnosti ruce pryč.

„K záměru se naše součást vyjadřuje jako dotčený orgán státní správy, a to žadateli, v souladu s platnými právními předpisy. Na uvedené otázky, v adekvátním rozsahu, je oprávněný odpovědět příslušný stavební úřad, který záměr povoluje, případně po souhlasu investora zpracovatel projektové dokumentace, který musí být v rámci připravované dokumentace oprávněnou osobou k této činnosti, dle Stavebního zákona, kdy následně pak odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které mu byla udělena autorizace,“ doplnila Hana Bílková Millerová. Na doplňující otázky, zda tedy policie k této akci vydala nějaké vyjádření, či rozhodnutí, jsme do uzávěrky čísla nedostali odpovědi.

Samotný souhlas vedení města s takovou stavbou blízko centra města doprovází nesouhlas obyvatel. Starosta města Karel Macků uvedl, že nechce bránit soukromému investorovi v podnikání a jeho záměrech, ale pak je otázka, jestli právě investor je ten, kdo dal starostovi důvěru, aby ho zastupoval ve vedení města? Členové zastupitelstva při nástupu do svých funkcí skládají slib, v němž slibují, že budou hájit zájmy města a jeho občanů. Je ale možné, že přivedení většího počtu vozidel nákladní dopravy do města patří k zájmům vedení města a jeho rozvoji a zdravému městu přinese ten správný užitek.

Sledujeme také další vývoj kolem změny autobusového dopravce v Jihočeském kraji. Firma ICOM Transport neuspěla v tendru vypisovaném Jihočeským krajským úřadem a od června příštího roku již nebude v Jižních Čechách, stejně tak i v Dačickém regionu, zajišťovat přepravu osob na místních linkách. S tím vzniká další otázka, zda umožní firma ICOM Transport konkurenční společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, zastavovat v prostorách dačického autobusového nádraží a pokud ano, tak za jakých podmínek. Dopravní firmy musí majitelům autobusových nádraží hradit nemalé poplatky za každý vjezd a výjezd z jejich prostor.

Z těchto důvodů zastavují některé jiné dopravní společnosti na vyhrazeném místě u autobusového nádraží v odstavném pruhu vyčleněném souběžně s ulicí Třída 9. Května. Toto místo, kde nemusely platit vysoké poplatky ICOMU, ale nyní zanikne, nachází se totiž na pozemku města Dačice, číslo parcely 2795/12, na kterém město letos v březnu poskytlo souhlas firmě ICOM Transport se zřízením vjezdu do prostoru benzínové čerpací stanice. Jiné společnosti využívají jako nástupní místo pro své spoje zastávku autobusu v Hradecké ulici. To vše z důvodu toho, že poplatky spojené s využíváním autobusového nádraží jsou vysoké a mohou ovlivňovat i cenu jízdného.

Příkladem může být i nově zřízená linka z Dačic přes Moravské Budějovice do Brna. Pokud takový autobus na své trase musí zaplatit poplatky na většině autobusových nádraží, může se také stát provoz spoje neekonomický. Například na poplatcích na ústředním autobusovém nádraží v Brně, by firma ročně zaplatila více jak čtvrt milionu korun, vysvětlil Josef Šelepa, ředitel pro linkovou dopravu společnosti UNITED BUSES, a proto změnila své stanoviště v Jihomoravské metropoli.

Na druhé straně jsou některá autobusová nádraží v majetku měst, kde nejsou poplatky vybírané a slouží tak jako služba místním lidem. Příkladem mohou být autobusová nádraží v Telči, anebo v Jaroměřicích nad Rokytnou. Je zřejmé, že města, která svá autobusová udržela ve svém vlastnictví, se chovala prozíravě, a mohou tak dnes lépe ovlivňovat dopravní obsluhu svého území i ceny jízdného.Nepřehlédněte