Výstavba Krumlovského vltavínu je v plném proudu. Projekt zahrnuje jedenáct bytových domů s bezmála 200 byty

21.1.2022
Jiří Bydžovský

V prostoru  bývalého areálu Jitony v Českém Krumlově panuje čilý stavební ruch. Začaly zde práce na stavbě nového bytového komplexu, který dostane název Krumlovský vltavín. V současné době jsou zbourány téměř veškeré objekty bývalé továrny, následující měsíce budou probíhat zejména podzemní práce a úpravy silnic.Tovární budovy, komín, čerpací stanice kondenzátu z parovodu a parovodního potrubí, to vše prošlo demolicí a následnou likvidací.

„Veškerý materiál byl vytříděn, následně se odvezly kovové části do kovošrotu a dřevěné části ke spálení v energetice. Eternitová střešní krytina byla odstraněna způsobem schváleným hygienou a odvezena na skládku nebezpečného odpadu. Veškeré zděné a betonové konstrukce se rozdrtily a budou použity opět jako stavební materiál. Nepoužitelný materiál, zejména obsah černé skládky vyskytující se na pozemcích byl roztříděn a dle druhu odvezen na příslušnou skládku,“ uvádí Lubomír Vrána, jednatel developerské společnosti , která stojí za projektem.

Momentálně se na staveništi dokončují demoliční práce. Po vyčištění objektu přijdou na řadu silniční úpravy a podzemní práce, které je nutné provést ještě před zahájením stavby samostatných budov.

S nastávajícími úpravami se pojí i dopravní omezení, která se budou týkat ulice Za Jitonou a potrvají od poloviny ledna až do konce června. Od začátku dubna až do poloviny května bude omezen provoz i na silnici první třídy. Zajištěn bude provoz vždy alespoň v jednom jízdním pruhu na silnici první třídy a provoz v ulici Za Jitonou bude zajišťovat provizorně zřízená komunikace. Aktuálně také probíhá realizace podvrtu pod silnicí I/39 v místě u okružní křižovatky. Práce potrvají do poloviny února a chodník je v místě vstupní jámy uzavřen.

Stavba s sebou také nese určitou zátěž pro okolí v podobě zvýšeného hluku a prašnosti. „Po celou dobu výstavby obytného souboru Krumlovský vltavín budeme dbát na minimalizaci této zátěže pro okolí a potenciálně hlučnější práce jsou a nadále budou prováděny v denním čase v souladu se závaznými právními předpisy a vyhláškou města,“ dodává Lubomír Vrána. Omezení v podobě odstávek dodávek energií by měly být krátkodobé v řádu hodin a budou vždy dopředu oznámeny.

Do konce července by měly být hotové veškeré podzemní práce. Půjde zejména o výstavbu hlavních řadů splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodů el. energie, veřejné osvětlení a obnova koryta Nového potoka. Úprava zeleně a přilehlého okolí bude probíhat až s dokončováním jednotlivých nadzemních budov.

První etapa výstavby, apartmánový dům situovaný nejblíže k silnici I/39, by měla být hotova na podzim roku 2023. Celkem projekt zahrnuje jedenáct bytových domů s bezmála 200 byty.

Zdroj:vz

 Nepřehlédněte