Výzkum historie cihlářství a cihelen je v plenkách. Doba cihelná v Turnově

16.11.2022
Fefík

Doba cihelná v Turnově – Panské, obecní i soukromé cihelny v katastru města. Takto nazvaná výstava Muzea Českého ráje v Turnově představuje první výsledky prozatím dvouletého výzkumu regionálního cihlářství.

Bez cihelen by se toho v Turnově minimálně v posledních dvou stoletích mnoho nepostavilo, ale jejich historie u nás je mnohem starší. Cihelen bylo v Turnově a okolí mnoho a některé vznikaly přímo v místě stavby nových budov.

A vzhledem k tomu, že jedním ze spoluautorů výstavy, Pavel Jakubec ze Státního okresního archivu v Semilech, je také letitý sběratel cihel, je možné veřejnosti poprvé v historii Muzea Českého ráje představit výrobky zdejších cihelen a ukázat jejich značky, takzvané kolky, které jsou pro ně typické a mohou napovědět, kde byly konkrétní cihly vyrobeny.

Turnovského stavitele Vladimíra Krýše představuje výstava v Muzeu Českého ráje

 

Výzkum dějin cihelen a cihlářského odvětví je stále v plenkách, přestože probíhá na několika úrovních, ať už na akademické půdě, nebo formou soukromých aktivit. Objevují se zdařilé studentské práce (například pro Jičínsko) nebo grantové projekty (Praha, Brno), jejichž výstupem jsou kvalitní publikace a katalogy. Moravští kolegové jsou v bádání o cihelnách a jejich výrobcích dále, ještě dále jsou Slováci. V Čechách se největší těžiště znalostí stále nalézá mezi jednotlivými sběrateli a badateli na regionál-ních úrovních. Tomu odpovídá i roztříštěné penzum znalostí, kdy jsou některé oblasti prozkoumané takřka do poslední cihly a jiné naopak netknuté. Celoplošná funkční platforma o dějinách cihlářství na našem území navzdory všem aktivitám ovšem stále schází,“ uvedl Pavel Jakubec na stránkách Muzejního čtvrtletníku.

A pokračuje: „Zatím nelze přesněji říci, kolik cihelen u nás existovalo. Odhady založené na excerpci firemních adresářů a regionálních statistik hovoří nejméně o osmi tisících podnicích.

Víme také, že ve dvacátých letech 20. století se každoročně v Čechách a na Moravě vyrobilo kolem jednoho bilionu cihlářských výrobků! Cihelny velmi často měnily majitele a nájemce, a tak není výjimkou, že i z jednoho místa známe několik druhů kolků, jimiž se cihly, střešní tašky, trativodky, půdové dlaždice a další cihlářské výrobky označovaly. Cihlářských značek tak bude mnohonásobně více. Teglaria – sbírky cihel několika desítek českých a moravských nadšenců jsou toho důkazem. Identifikace kolků, tedy odkud pocházejí a co znamenají (významů může být několik), je jedním z nejdůležitějších úkolů každého sběratele. Vždyť cihlářské řemeslo u nás již takřka vymizelo!“

Praha 6 má ráda cihly. Více se o nich dozvíte na výstavě ve Skleňáku

 

Do stejných plenek je oděn i výzkum cihlářství v oblasti Turnovska, Semilska a Lomnicka. Probíhá lokalizace cihelen, shromažďování cihlářských výrobků s kolky nebo jinými značkami, případně méně tradičních tvarovek vypalovaných pro užší spektrum použití.

Jenom v Turnově již víme o sedmi cihelnách fungujících v různých dobách, včetně největší z nich – Excellenz Freiherr von Aehrenthal´sche Dampfziegelei Nudwowitz-Turnau, známé rozsáhlým sortimentem cihlářských výrobků, včetně několika inovativních postupů (např. střešní tašky s glazurou). Po jednom z největších provozů v Čechách dnes nezbylo takřka nic – v tisících objektů samozřejmě jeho cihly a dobývka cihlářské hlíny, v níž stojí celé sídliště v nádražní čtvrti,“ pokračuje archivář a sběratel cihel Pavel Jakubec.

Další cihelny v okolí fungovaly u Pyrámu, v Přepeřích, v Karlovicích (resp. v Nové Vsi), ve Čtveříně, Pěnčíně, v Paceřicích, Borčicích, na Vyskři, v Rovensku pod Troskami, Lestkově, Kobylech, Hodkovicích nad Mohelkou, Loukově, na Loukovci, v Březině, Malechovicích, ve Veselé, Libuni a mnoha dalších místech.

První výsledky prozatím dvouletého výzkumu v regionu představí výstava Doba cihelná v Turnově – Panské, obecní i soukromé cihelny v katastru města. Potrvá do 8. ledna 2023.

FOTO: Doba cihelná v Turnově

Doba cihelná v Turnově - 1 tur Banner_Krys_Cihelny-1024×707Doba cihelná v Turnově - vernisáže obou výstavDoba cihelná v Turnově - 3 tur ciheDoba cihelná v Turnově - C0920Doba cihelná v Turnově - vernisáže obou výstav
Další fotky
Doba cihelná v Turnově - vernisáže obou výstav

Zdroj: Pavel Jakubec, Muzejní čtvrtletníkNepřehlédněte