Výzkum odhalil vysoké množství rtuti v řece Bílině

15.11.2021
Redakce

V řece Bílině je větší množství rtuti, do vody se ale za běžných podmínek neuvolňuje a zůstává v usazeninách. Vodní organismy v řece průmyslové znečištění ohrožuje. Vyplývá to ze závěrů výzkumu vědce z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky Dominika Vöröšiho.

Výzkum, jehož součástí bylo i posuzování obsahu dalších těžkých kovů v řece, dělal vědec v letech 2015 až 2019. Vzorky analyzoval v laboratořích ve Španělsku. „Z posledních provedených výzkumů vyplývá, že usazeniny řeky Bíliny jsou kromě rtuti bohaté i na arzen a vanad. V ústí řeky mnohdy arzen několikanásobně překračuje limity, jeho zvýšený obsah byl zjištěn i ve středním i horním toku,“ uvedl Vöröš.

Průmyslové znečištění, jehož typickým projevem jsou výkyvy v koncentracích kovů, podle vědce působí v říčním systému stresově, tedy ohrožuje zejména vodní organismy. Kromě toho na život v řece negativně působí i ropné látky a rovněž nedostatek kyslíku v úsecích řeky, kde voda v uměle vytvořeném korytě nemá spád. „Původní koryto řeky totiž bránilo postupující těžbě uhlí, a proto bylo odkloněno a nahrazeno systémem ocelových trubek a napřímených kanálů. Přirozenou podobu má vodní tok již jen v některých úsecích, například v meandrující části u Rtyně nad Bílinou,“ uvedl vědec.

V minulosti ovlivnily průmyslové havárie podle Vöröšiho řeku natolik, že v jejím toku lokálně téměř chybí život. Rybáři do řeky vysazují ve spolupráci s litvínovskou chemičkou Unipetrol dvakrát ročně ryby, čistota její vody se podle nich za poslední tři desetiletí výrazně zlepšila. Kromě kaprů ve vodě žijí například cejni či okouni.

Řece lze podle vědce navrátit její dřívější podobu. „Prioritou bude zkvalitnění vody, kdy bude důležité i nadále sledovat vývoj chemického složení vody i sedimentů a porovnávat jej s přirozeným obsahem daných látek. Ideální by bylo také navrácení řeky do jejího původního koryta,“ uvedl Vöröš.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte