Policisté v kraji kontrolují dodržování nařízení vlády. Cílem není každého sankcionovat, ale všechna nařízení respektovat

5.4.2020
Táňa Pikartová

Dohlížejí i na to, zda se na veřejných prostranstvích neshlukuje více osob, provádějí kontroly  ubytovacích objektů a také kontrolují státní hranice a na hranicích tzv. pendlery.

Pokud lidé roušku nebo respirátor nemají, mohou využít například šálu, šátek či doma vyrobenou roušku. S výjimkou domova a vlastního vozu, kde nepřicházejí do styku s veřejností, by ji měli nosit všude.  Tedy například i v městském parku. V lese, kde nikdo dokola není, je ale zbytečná.

„Policisté jednají v souladu se zákonem a snaží se zprvu občany či provozovatele upozornit a poskytnout jim relevantní informace. Pokud si ale ani potom člověk nezakryje tvář či to bude porušovat opakovaně, může od policie za neuposlechnutí výzvy dostat pokutu až do výše deseti tisíc korun. Podle krizového zákona pak může sankce dosáhnout až dvaceti tisíc korun,“ zmiňuje  Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje a dodává: „Na tísňovém volání už operátoři přijali desítky oznámení s upozorněním občanů na nenošení roušek, shlukování se osob na veřejných prostranstvích, či nedodržování karantény.“

Policisté kontrolují i obchody a restaurace, ubytovny, hotely a rekreační zařízení. Zatím jich bylo víc než čtyři sta. Zatím nezjistili žádné závažnější porušení. V objektech žádní rekreanti nebyli, kromě údržbářů, opravářů či obdobných profesí.

Policisté zatím evidují přes deset přestupků podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle krizového zákona. Jde převážně o lidi, kteří nerespektovali karanténu a nošení ochranných pomůcek. Správním orgánem je v těchto přestupcích hygiena.

Podle zákona krizového zákona č. 240/2000 mohou fyzické osoby v nejzávažnějších případech dostat od správního orgánu pokutu až do výše dvou milionů. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby až do tří milionů.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví: 258/2000Sb.: § 92 písm. k) – Fyzické osoby nebo právnické osoby, podnikající fyzické osoby včetně poskytovatelů ubytovacích služeb mohou dostat pokutu od deseti tisíc do jednoho milionu korun. Při porušení karantény hrozí pokuta až do výše tří milionů korun.

Tribuny jsou prázdné. Každý musel učinit nějaké ústupkyNepřehlédněte