Za dva měsíce odhalily nové radary v Českém Krumlově přes 6000 případů překročení rychlosti

21.1.2022
Jiří Bydžovský

Nové radary v Českém Krumlově zaznamenaly za dva měsíce provozu přes 6200 případů, kdy řidiči na dvou nejvytíženějších tazích města překročili nejvyšší povolenou rychlost. Jde o úseky ve Chvalšinské a Objížďkové ulici. Drtivá většina aut měla českou poznávací značku. Zatím město získalo město z pokut asi 1,7 milionu korun. Zhruba 70 % všech zaznamenaných překročení rychlosti se odehrává na Objížďkové ulici.

„Nejvíce záznamů o přestupku je v rychlostní kategorii 60 a 70 kilometrů v hodině. Taková rychlost je v podmínkách obce již velmi riziková a možnost ohrožení ostatních účastníků silničního provozu poměrně vysoká,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jan Sládek. Přes město jezdí v zimě i létě řada lidí na Lipno, na Šumavu a také vodáci, kteří sjíždějí Vltavu. Podle starších informací projede krumlovskou křižovatkou u Porákova mostu v létě až 24.000 aut denně.

Rychlost měří od loňského listopadu strážníci na dvou úsecích ve Chvalšinské a Objížďkové ulici, a to pomocí automatizovaných měřičů. Zhruba 70 procent všech případů, kdy řidiči překročili povolenou rychlost, bylo v Objížďkové ulici. Z dnů v týdnu je nejvíc prohřešků v neděli, nejméně v pondělí.

Rychlost překročili z velké většiny řidiči aut s českou registrační značkou. Dále z Rakouska, Německa, Polska a Slovenska. Průměrný počet těch, kteří jezdí moc rychle, má zatím klesající tendenci. Jak uvedl Sládek, měsíční průměr klesl z listopadových 133 záznamů denně na 81 za prosinec.

Za první dva měsíce, kdy radary měří, činí příjem města z pokut asi 1,7 milionu korun. Radnice z nich hradí provoz radarů, případně další výdaje rozpočtu, které schválí zastupitelstvo. Díky měření se zejména ve Chvalšinské ulici zklidnila doprava a zlepšila plynulost provozu, uvedla Petra Nestávalová,mluvčí radnice.

Výstupy z měření administruje na městském úřadu Odbor správní, který odešle Výzvu k uhrazení určené částky provozovateli vozidla, kdy tato částka může dosahovat až 2 500 korun v závislosti na míře překročení rychlosti.

„V případě, že je částka včas uhrazena, případ je ukončen. Neuhradí-li provozovatel vozidla částku, nebo částku uhradí pozdě, provádíme šetření ke zjištění řidiče vozidla a případná opožděná platba musí být ze zákona vrácena. Není-li řidič usvědčen, je zahájeno správní řízení o přestupku s provozovatelem vozidla. Ve správním řízení může být uložena pokuta až 5 000 korun. V případě zdárného vyřešení celé záležitosti výzvou nebo rozhodnutím o přestupku provozovatele nedochází k záznamu v bodovém hodnocení řidiče a není proveden ani žádný jiný záznam o přestupku.,“ vysvětluje vedoucí Odboru správního Jitka Bláhová.

Podle některých řidičů se díky plynulejšímu průjezdu lépe odhaduje doba jízdy a snáz tak třeba odbočuje z vedlejších silnic.

Zdroj:tz/vz

 Nepřehlédněte