Za kutnohorskými výtečníky do Tylova domu

14.10.2021
Martin Solar

Za kutnohorskými výtečníky II. – tak zní plný název výstavy, která je nově připravena a otevřena veřejnosti v Tylově domě, jednom z objektů Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Výstava přibližuje dvě významné kutnohorské osobnosti – Karla Havlíčka Borovského a Jana Erazima Vocela u příležitosti významných výročí, navazuje na stejnojmennou výstavu uspořádanou v r. 2014, věnovanou Josefu Braunovi a MUDr. Františku Stáněmu.

Karel Havlíček Borovský (1821–1856) s rodinou pobýval v Kutné Hoře 1,5 roku. Po ukončení vydávání Národních novin zde našel tiskaře a prodejce svého nového politicky zaměřeného časopisu Slovan. Za články zde psané a vydávané stanul před 170 lety před soudem. Do jednoho z článků („Proč jsem občanem?“), za který byl obžalován, lze na výstavě nahlédnout. K zajímavým exponátům patří i Havlíčkova osobní korespondence, návrhy pro jeho pomník či výběr ze stuh z věnců položených při odhalení tohoto pomníku na Havlíčkově náměstí v srpnu 1883.

Netradičním exponátem souvisejícím s Havlíčkem je bohatě vyřezávaná dřevěná klec, u které pracovníci muzea před několika lety objevili starý štítek s nápisem „Z pozůstalosti K. Havlíčka B.“- obecně je známo, že doma choval kanárky. Návštěvníci si mohou prohlédnout i sádrovou bustu Karla Havlíčka od Ladislava Šalouna, která vznikla v r. 1931 a pro výstavu ji zapůjčila Galerie Středočeského kraje.

„Letos si připomínáme 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského,“ uvedla spoluautorka výstavy Eva Entlerová z odborného oddělení Českého muzea stříbra. „Jedná se o výročí celostátního významu. My jsme se zaměřili především na jeho působení v našem městě a až na jednu výjimku jsou vystaveny exponáty ze sbírek našeho muzea, včetně dobových tisků,“ dodala.

Jan Erazim Vocel (1802–1871) je další významnou osobností Kutné Hory. Poněkud opomíjený kutnohorský rodák, zakladatel českých dějin umění, české archeologie, jehož jméno si dal do názvu Archeologický sbor Vocel (pokračovatelem je právě ČMS). Vocel se věnoval několika disciplínám. Jeho výtvarné nadání mohou návštěvníci posoudit dle několika skic a akvarelů, kterých je ve sbírkách muzea téměř 200. Vynikl však i díky svému literárnímu nadání a především nadšení, znalostem a zkušenostem z oboru historie a archeologie, pro které byl váženým a uznávaným odborníkem nejen v Čechách ale i v Evropě.

„Jan Erazim Vocel byl výjimečnou osobností a zakladatelem několika vědních oborů, člověk s celosvětovým renomé,“ dodal Josef Kremla, vedoucí odborného oddělení muzea a spoluautor výstavy. „Mimořádné jsou jeho zásluhy především na poli historie, archeologie a dějin umění. Na jeho práci navázali členové Archeologického sboru Vocel, kteří shromáždili základ sbírek muzea a „vocelovské hnutí“ se nemalou měrou zasloužilo také o záchranu mnoha kutnohorských památek,“ dodal Kremla. Výstava potrvá do 30. října 2021. „K výstavě je připraven doprovodný edukační program pro žáky základních škol, na který je třeba se předem objednat“, upozorňuje Edita Dvorská za ČMS Kutná Hora.

hos


Témata:

Nepřehlédněte