• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Za polovinu úmrtí v Česku může špatná strava, kouření a alkohol

  16.11.2023
  Jan Štoll

  Až 70 procent lidí v Česku nad 60 let má alespoň jednu chorobu, která zásadním způsobem snižuje kvalitu jejich života nebo jej ohrožuje na životě. Obezita, cukrovka a rakovina představují velký problém. Prevenci onemocnění řešili v pražském Slovanském domě lékaři a politici na konferenci „Prevence, půl zdraví“.

  Významem preventivní zdravotní péče, jejích možnostmi a dostupností se zabývali lékaři na konferenci pořádané Hospodářskou komorou Prahy 1, ta byla veřejně přístupná. „Zdravotnictví dělá z nemocných zdravé, ale rovněž se snaží o to, aby se zdraví nestali nemocnými. To je klíčové pro udržitelnost zdravotnictví. Vynakládáme na něj téměř deset procent HDP. V oblasti běžné prevence na tom ale bohužel nejsme dobře. Musíme všichni začít sami u sebe, mluvit o zdravé výživě, o zdravém životním stylu,“ uvedl na konferenci místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Petr Fifka (ODS).

  Každý také mohl na místě podstoupit řadu vyšetření a testů, které mohly odhalit zdravotní problémy různého druhu. „V Česku zemře ročně asi 100 tisíc lidí a polovina z těchto úmrtí jde na vrub špatné stravě, kouření a alkoholu. To je šíleně vysoké číslo. Stejně tak musíme pracovat i na tom, kolik let strávíme ve zdraví a kolik v nemoci, tak, abychom prodloužili právě věk dožití ve zdraví,“ doplnil náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

  Základ je ale vždy navštívit lékaře včas, při včasném záchytu onemocnění pravděpodobnost vyléčení rapidně roste. „Proto nepodceňujme prevenci a návštěvy lékaře“, dodala Karla Ašerová z kliniky Elite Medical. Prevence je klíčovou oblastí zájmu ministerstva zdravotnictví. Komplexní přístup, na který se chce ministerstvo zaměřit, zahrnuje diagnostiku a screening, a také primární prevenci – zejména zdravý životní styl a výchovu k němu. „Já mohu potvrdit, že pan ministr prevenci velmi zásadně podporuje a to dokonce tak, že jde i vlastním příkladem. Pravidelně nám vybíhá, když má chviličku volna si zaběhat na náplavku,“ popsal náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

  Tématy byla, onkologická, kardiovaskulární a kožní prevence, dále význam očkování, zdravý životní styl a mentální zdraví. Podle náměstka je důležitá i nabídka zdravých potravin. „Zdravotní prevence je komplexní disciplína a netýká se jen medicíny. Začíná třeba u toho, zda je v supermarketech hned u vchodu pult se zeleninou. Pak naše nákupní košíky vypadají úplně jinak, než když tam je pult s méně zdravými potravinami. Či jestli máme v budovách blíže ke schodišti než k výtahu. To také ovlivňuje dávku našeho denního pohybu,“ dodal Pavlovic. Což začíná zajímat i podnikatele, kteří do svých zaměstnanců investují nemalé prostředky na vzdělávání a zvyšování profesní kvalifikace. „Je to důležité pro každého z nás, ale samozřejmě i pro podnikání a firmy. Zdraví zaměstnanci rovná se zdravá firma. Když můžou pracovat, tak je firma konkurenceschopná a může dosáhnout prosperity,“ řekl viceprezident Hospodářské komory ČR Filip Dvořák. Na konferenci vystoupila řada špičkových odborníků v různých lékařských oborech, jako například profesoři Martina Koziar Vašáková, Luboš Petruželka, Miloš Táborský.

  Zdroj: VZ  Nepřehlédněte