Žáci kutnohorské základní školy chtějí vyslat stratosférickou sondu na hranici vesmíru

12.5.2022
Vítězslav Hospes

ZŠ Masarykova v Kutné Hoře patří mezi ty aktivní, přinášející svým žákům šance k rozvíjení zájmů, znalostí i poznávání nejen přímo ve škole.

Mezi takové počiny patří účast žáků 3. A a 6. B v projektu, nazvaném Dotkni se vesmíru. Jeho prezentace se konala v úterý 10. 5. Cíl je opravdu atraktivní: Vyslat stratosférickou sondu na hranici vesmíru, do výšky zhruba 40 km nad zemským povrchem. Není tedy divu, že o prezentaci byl veliký zájem, ze strany rodičů, spolužáků zástupců organizace Eduzměna, pedagogů i hostů z kutnohorské průmyslovky.

Co již je připraveno: Díky finanční podpoře Eduzměny ve výši 50 tisíc korun a výnosu ze sběru starého papíru si mohou žáci dovolit nákup samotné sondy, zajistit dopravu do Astronomického ústavu v Praze Libuši a třeba i levnější nákup triček s logem projektu.

Elán a iniciativa žáků je hnacím motorem pro jejich učitelky, Janu Červenou a Petru Formáčkovou, zájem dětí je značný, dílčí kroky (jako například pokus vypustit vlastní balón, poháněný horkým vzduchem, návrhy výtvarného ztvárnění pláště sondy, volba „pasažéra“, který bude do vesmíru vyslán, průzkum složení atmosféry apod.) jsou tím nejlepším impulsem pro další práci. Bližší informace lze dohledat na na: https://twinspace.etwinning.net/231966/home.

Vedení školy u příležitosti prezentace mohlo konstatovat že „velké poděkování patří všem nadšeným žákům a samozřejmě i jejich rodičům za ochotnou spolupráci“.


Témata:

Nepřehlédněte