Zákaz odběru povrchových vod kvůli suchu nyní platí na Chomutovsku

22.5.2020
Redakce

Dlouhotrvající sucho snížilo průtoky na místech, kde je celoroční nedostatek vody. Jde o potoky Hačka, Hutná či Prunéřovský potok a přivaděč Ohře – Bílina, Podkrušnohorský přivaděč a pramen Hutná.

„Došlo k významnému snížení průtoků v uvedených vodních tocích,“ uvedla ve vyhlášce referentka odboru životního prostředí Jana Hachová s tím, že bude-li nedostatek vody delší dobu, může to ohrozit vodní ekosystémy.

vera/čtk

Na Děčínsku shořely dvě historické chaty Na TokániNepřehlédněte