Zatčení F. L. Riegera české národovecké hnutí nezlomilo

9.10.2021
Jaroslav Svoboda

F. L. Riegera, tehdy praktikanta pražského kriminálního soudu, zatkla policie kvůli obvinění ze styku s polským revolucionářem L. Lukaszewiczem. Tehdejší rakouská policie si však všímala i dalších kontaktů, které vyvíjely činnost pro zachování českého jazyka.

Františka Ladislava Riegera zatkli 13. ledna 1842, pro styk s polským revolucionářem L. Lukaszewiczem. Ovšem, i přes kompromitující materiály byl Rieger 29. ledna propuštěn. Lukaszewicz se stýkal a korespondoval už od roku 1833 s medikem Karlem Slavojem Amerlingem, seminaristou Václavem Štulcem a prý i s Josefem Bojislavem Pichlem. Navázal i styky s pražským nakladatelem Jaroslavem Pospíšilem a přímo v Krakově jej při prázdninové cestě navštívili studenti František Ladislav Rieger a Antonín Jaroslav Vrťátko.

V roce 1838 Lukaszewicze zatkla rakouská policie. Podařilo se mu sice uprchnout, ale v roce 1840 byl znovu zatčen.

Čakovické posvícení představilo hvězdné hosty, ale i novinky z oblasti bio a ochrany přírody

Činnost mladé inteligence však pokračovala

I přes četnou policejní perzekuci však odbojová činnost za české národní zájmy v Čechách pokračovala. Pražský policejní ředitel Petr Muth v dopise nejvyššímu purkrabímu Chotkovi píše: „…všechna zjištění v Riegrově případě ukazují na to, že cílem českých fanatiků je přeměnit Rakousko pozvolna na slovanský stát. V Čechách už dochází k systematickému potlačení němectví, nejen ve Společnosti nauk a Muzeu, nýbrž i ve školách, o čemž svědčí žádost vedení Matice o rozšíření českého vyučování z triviálních škol také na vyšší. S tím také souvisí existence celé řady drobných českých sdružení, scházejících se ve veřejných místnostech, které mají za úkol propagovat výhradní užívání češtiny, což všechno by mohlo mít nebezpečné následky, nezakročí-li vláda včas.

Smutné výročí je takřka jedinou vzpomínkou na zaniklou pražskou zastávku

Chotek češtinu hájil, poté ale rezignoval

Nejvyšší purkrabí Chotek v dopise ministru vnitra Sedlnitzkému 8. března odmítl vývody pražského policejního ředitele Petra Mutha, přičemž hájil práva češtiny jako zemského jazyka. Odvolal se přitom na brožuru Lva Thuna z roku 1841. Brzy potom Chotek rezignoval.

Zdroj: Encyklopdie českých dějin, LN


Témata:

Nepřehlédněte