Závod HP Pelzer tráví Žatečany, chce zlegalizovat černé stavby

29.2.2020
Marcel Mihalik

Žádost o dodatečné povolení černých staveb HP Pelzer v Žatci má podle Arniky vážné nedostatky. Úniky toxických látek a hluk budou podle organizace nejspíš obtěžovat obyvatele Žatce i nadále. „Předložená dokumentace totiž nevyhodnotila vliv na zdraví obyvatel Žatce nebo přilehlých lokalit a na životní prostředí dostatečně, ani nepředkládá konkrétní opatření k jejich ochraně. Spolky Arnika a VPN 2016 proto žádají o vrácení a doplnění o potřebné informace a návrhy, jak omezit negativní vlivy závodu,“ informovala Arnika ve své tiskové zprávě.

Bubeníček skončí ve funkci hejtmana, o jeho místo budou bojovat starostové

Kromě nedostatečného monitoringu úniků zapáchajících toxických látek a opatření k eliminaci úniků oba spolky dokumentaci EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) vytýkají také chybějící a zmatečné informace o velké škále chemických látek používaných ve výrobě a také o chemikáliích vznikajících v jejím důsledku. Velkou neznámou je například způsob sledování úniku látek nebezpečných pro vodní organismy, které se mohou během dešťů dostávat do přilehlé Ohře se splachy.

Policie v Ústeckém kraji má nová vozidla, a to služební i civilní

„Podívali jsme se blíže na hlášení emisí rakovinotvorného formaldehydu z HP Pelzer v Žatci do ovzduší do Integrovaného registru znečišťování. Máme podezření, že jejich množství je několik posledních let podhodnocené. Zdá se, že nejsou zahrnuty úniky například otevřenými vraty a okny z jednotlivých provozů. To se samozřejmě těžko měří, ale je třeba tyto emise odhadnout a započítat. Kontrolní instituce by se na problematiku formaldehydu a fenolů z HP Pelzer v Žatci měly důsledně zaměřit,“ doporučuje Jindřich Petrlík z Arniky.

Náš REGION dal prostor k vyjádření i managementu fabriky. Do uzávěrky tohoto vydání ale na dotazy nereagoval.

Provoz HP Pelzer působí v Žatci od roku 1996. V průběhu let v areálu odštěpného závodu vyrostla řada černých staveb, pro které se český management snaží dodatečně sehnat povolení. Z provozu unikají zapáchající látky, které místní obyvatele obtěžují. Jde o karcinogenní formaldehyd nebo fenoly, které mohou způsobit poškození mozku, zažívacího traktu, očí, srdce, ledvin, jater, plic, periferních nervů, pokožky nebo mohou způsobit i genetické poruchy. Formaldehyd může způsobovat leukémii a spouštět alergie. Obyvatelé Žatce si dlouhodobě stěžují vedle zápachu také na obtěžující hluk, prach a zvýšenou kamionovou dopravu.Nepřehlédněte