Žehušická slavnost opět připomněla slavného rodáka

21.6.2022
Vítězslav Hospes

Jan Václav Stich, jinak zvaný Giovanni Punto, narozený 28. září 1746 v Žehušicích (zemřel 16. února 1803 v Praze) byl slavný hudební skladatel hudebník a hornista, mj. vystupoval ve Vídni a Budapešti na koncertech s mladým  Ludwigem van Beethovenem, který pro něj zkomponoval sonátu op. 17 pro lesní roh a klavír. Na jeho památku Mezinárodní společnost pro lesní roh každoročně uděluje „IHS Punto Award“, renomovanou cenu pro hráče na lesní roh. V jeho rodných Žehušicích se rovněž každoročně pořádá festival hry na lesní roh.

Letos se ve dnech 17. – 18. 6. konal již XXXVIII. ročník Slavnosti lesního rohu v Bílém Podolí a Žehušicích (oba tyto městyse leží v okrese Kutná Hora).

Z programu připomeňme vystoupení souboru Lesní roh z Hradce Králové v kostele sv. Václava v Bílém Podolí, kostýmovaní hudebníci velmi poutavě mluveným slovem, doprovázeným hudebními ukázkami, přiblížili životní etapy Jana Václava Sticha – Punta.

Další akce již proběhly v Žehušicích, tradičně za značného ohlasu mezi nejširší veřejností i odborníky: Svatohubertská mše v kostele sv. Marka (celebroval Mgr. Dmytro Romanovský), Setkání s trubači a bílými jeleny v žehušické oboře (v obou případech Trubači OMS Přerov) – návštěvníky zde přivítal hlavní oborník Petr Stárek, přiblížil historii žehušické obory a pohovořil o chovu bílé jelení zvěře nejen v Žehušicích, koncert v ZŠ Žehušice (Kvarteto lesních rohů HF JAMU a sbor Notík), Koncert laureátů mezinárodní soutěže dechových nástrojů Brno 2022 v kostele sv. Marka, kde jednotliví interpreti předvedli své umění za doprovodu E. Mackové. Pro posluchače to byl mimořádný zážitek, který byl oceněn dlouhotrvajícím potleskem. Mladí umělci vystoupili pod vedením prof. MgA. Jindřicha Petráše, předsedy společnosti Hornforum, ten také celým koncertem posluchače provázel.

Doprovodný program zahrnoval například výstavu reportážních fotografií z Ukrajiny autorky A. Tomanové, výstavu obrazů malíře J. Kolaříka, prodej publikací a výstavu k historii Slavnosti lesního rohu v Žehušicích.

Na pořádání 38. ročníku žehušické slavnosti se podílely Hornforum – česká hornová společnost, ve spolupráci s Žehušicemi a Bílým Podolím a ZŠ Žehušice (podstatným účastníkem, již dlouhou řadu let), která symbolicky nese jméno J. V. Sticha – Punta.


Témata:

Nepřehlédněte