Žirovnice by už neměla trpět nedostatkem pitné vody, její zásobování vyřeší nové vrty a rybníky

9.10.2021
Redakce

Žirovnice na Pelhřimovsku letos dokončila odbahnění Hájkovského rybníku. Součástí investice asi za 6,7 milionu Kč bylo také získání dalšího zdroje surové vody pro úpravnu. Město investuje i do dalších vodních ploch a zajištění dodávek pitné vody, i když v posledních dvou letech jejím nedostatkem netrpělo. Horší byla situace v roce 2018.  Sdělil starosta města Milan Šmíd.

Do konce října chce město postavit za 1,2 milionu korun novou tlakovou stanici pro zámek a špýchar. Práce na Hájkovském rybníku skončily už zjara. „Zároveň s touto akcí bylo v hrázi rybníka vybudováno i nové odběrné místo surové vody, které umožňuje lépe využívat kapacitu rybníka,“ řekl Šmíd.

V posledních dvou letech byla podle něho situace se zdroji pro výrobu pitné vody dobrá. Přesto se město rozhodlo posílit zdroje a vybudovat dva hloubkové vrty. „V červenci letošního roku byl do systému zapojen první vrt a v současné době probíhá vodoprávní řízení pro zapojení druhého vrtu v roce 2022 do systému pro výrobu pitné vody,“ uvedl Šmíd.

S hydrogeologickým průzkumem začalo město před dvěma lety po zkušenostech se suchem v roce 2018, kdy muselo pitnou vodu dovážet. Už dřív starosta řekl, že k výrobě pitné vody potřebuje Žirovnice s asi 3000 obyvateli denně 400 až 500 metrů krychlových vody.

Město také investovalo do vodních ploch sloužících k rekreaci. Loni na podzim upravilo rybník na hranici katastrů Litkovice a Štítné. Větší plocha sloužila jako koupaliště a celé dno bylo vyloženo panely. „Finančními prostředky ve výši 1,6 milionu Kč vznikl klasický rybník, který také může sloužit i ke koupání. Za 1,3 milionu Kč byl pak zrekonstruován rybník nad touto vodní plochou a celkově se dá říci, že zde vznikl zajímavý biotop,“ řekl Šmíd.

zdroj: jv/ctk


Témata:

Nepřehlédněte