• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Zlínská univerzita otevře nový obor

  28.2.2024
  Simona Knotková

  Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) nabídne od příštího akademického roku nový studijní program Management udržitelného rozvoje.

  Náplň studia byla sestavena na míru podle požadavků firem a organizací, které mají povinnost mít ve svých pracovních týmech pozici manažera udržitelnosti, sdělila mluvčí UTB Petra Svěráková. Magisterský program budou moci zájemci studovat na Fakultě managementu a ekonomiky.

  „Studijní program je koncipován jako profesní, což spolupráci s praxí ještě mnohem více upevňuje, studenti budou muset mít nejméně 240 hodin praxe ve firmách. Hlásit se mohou z různých bakalářských programů. Zaměřen je nejenom na ekonomiku a strategické řízení, ale absolvent získá znalosti také například z chemie a věd o zemi. Fakulta své absolventy vybaví rovněž vědomostmi z oblasti ekonomiky, strategického řízení a ekonomické a sociální udržitelnosti,“ uvedla mluvčí.

  Program je možné studovat prezenčně i kombinovaně. Univerzita do prvního ročníku přijme přibližně 30 studentů. Zájemci mohou přihlášky posílat do konce dubna.

  Poptávka po manažerech udržitelnosti nebo udržitelného rozvoje stoupá, uplatnění na trhu bezpochyby najdou, uvedla garantka programu a děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení UTB Zuzana Tučková.

  „Absolventi se budou schopni efektivně podílet na řízení procesů a ekonomiky podniků s důrazem na udržitelný rozvoj. Důležité je tyto procesy strategicky řídit, což si uvědomujeme, a proto právě strategickému, ale i procesnímu přístupu řízení je věnována v rámci studia velká pozornost,“ uvedl děkan Fakulty ekonomiky a managementu David Tuček.

  Studenti podle něj budou umět identifikovat silné a slabé stránky systému udržitelnosti v daných organizacích, a to jak po stránce ekonomické, technologické i procesní, tak právě s vlivem na životní prostředí.

  Představení nového studijního programu se v pondělí zúčastnil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Udržitelnost je pro mě to vůbec nejdůležitější téma. Je potřeba věci používat opakovaně a materiály recyklovat, abychom dál netěžili naši zemi a nezahlcovali ji odpadky. Proto jsme u nás na ministerstvu otevřeli v minulém roce nový Odbor cirkulární ekonomiky, který má toto téma na starosti. Je důležité v tom vzdělávat i další generace, které budou mít ještě složitější úkol, než máme nyní my. Velmi tak vítám otevření tohoto programu. Studenty je třeba podporovat a motivovat v zájmu o životní prostředí a o udržitelnost,“ uvedl Hladík.

  Zdroj: ČTK



  Nepřehlédněte