• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Autobusová linka z Podolské vodárny na Dvorce se změní na trolejbusovou

  3.12.2023
  Renata Říhová

  Již na šestnácté městské autobusové lince v Praze budou v blízké budoucnosti naftové autobusy nahrazeny bateriovými trolejbusy.

  Radní hlavního města schválili začátkem listopadu investiční záměr elektrifikace autobusové linky č. 134 Podolská vodárna – Dvorce. Podle schváleného dokumentu je cílem projektu nahradit současné naftové autobusy ekologičtějšími elektrickými vozy. Přesný rozsah nabíjecí a napájecí infrastruktury bude upřesněn ve vypracovaném projektu a trasa trolejbusu bude zkoordinována se zamýšlenou tramvajovou tratí z Dvorců na Budějovickou.

  Pražský Dopravní podnik (DPP) začne na základě usnesení Rady hlavního města s projektovou přípravou záměru. Odhadované investiční náklady činí 338 milionů korun, jeho realizaci DPP předpokládá v horizontu let 2027–2028. Po zprovoznění trolejbusové infrastruktury je v plánu vzájemné propojení elektrifikovaných linek č. 134 a 176.

  Trolejové vedení by v rámci elektrifikace autobusové linky č. 134 mělo vzniknout v úsecích Podolská vodárna – Pankrác – Poliklinika Budějovická – Dobeška v celkové délce zhruba 14,5 kilometrů. V místech odstavů v zastávce Dvorce bude vybudována nabíjecí stopa k nabíjení trakčních baterií trolejbusů. Přesný rozsah nabíjecí infrastruktury a trolejového vedení bude upřesněn v rámci projektové přípravy na základě podrobného technického šetření a energetického výpočtu. Kromě toho DPP prověří možnosti využití kapacity tramvajových měníren Podolí a Braník a vznik nové měnírny Ryšánka, která bude sloužit pro napájení trolejbusové trati, do budoucna výhledově také pro jižní část tramvajového okruhu v Jeremenkově ulici.

  „Elektrifikace autobusové linky č. 134 je v souladu s naplňováním Klimatického plánu hl. m. Prahy a se strategií obnovy vozového parku autobusů DPP. Tento projekt vhodně navazuje na elektrifikaci autobusové linky č. 176, který má kladný posudek EIA a nyní zde běží společné řízení. Naším záměrem je proto logické vzájemné propojení obou linek č. 134 a 176 po dokončení jejich elektrifikace do trasy Stadion Strahov – Karlovo náměstí – Podolská vodárna – Pankrác – Poliklinika Budějovická – Dvorce, díky čemuž budeme moct cestujícím nabídnout nová atraktivní spojení. Budoucí nabíjecí a napájecí infrastruktura v oblasti Prahy 4 nám navíc umožní pokračovat v elektrifikaci dalších autobusových linek, například č. 124. Veškeré návrhy trolejového vedení a nabíjecích kapacit budeme koordinovat se schválenými záměry nových tramvajových tratí v Budějovické, Jeremenkově a Vyskočilově ulici, které budou tvořit jižní část tramvajového okruhu,“ uvedl náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib (Piráti).

  Záměr elektrifikace autobusové linky č. 134 je zároveň koordinován s připravovanou úpravou a kultivací okolí tramvajového obratiště Podolská vodárna v Podolské a Vodárenské ulici, jehož součástí bude mimo jiné bezbariérové zpřístupnění tramvajové zastávky ve Vodárenské ulici. V rámci přípravy projektu bude maximální snaha o využití kombinovaných stožárů veřejného osvětlení a trakčního vedení, stejně jako při výstavbě jiných trolejbusových tratí. Vzhledem k předpokládané realizaci záměru v horizontu let 2027–2028 bude snahou DPP zajistit případné spolufinancování z dostupných fondů Evropské unie. Na kolik přesně vybudování tratě vyjde, zatím nelze říct. Záležet bude na konkrétní podobě projektu a na soutěži na zhotovitele. „Budeme ale usilovat o to, abychom pro tuto akci získali nějaké peníze z evropských fondů,“ řekl Zdeněk Hřib.

  Do ulic Prahy trolejbusy vyjely v srpnu 1936. První linka vedla z tramvajové vozovny Střešovice přes Ořechovku a Hanspaulku ke kostelu svatého Matěje nedaleko Šárky. Poslední trolejbusová linka, která jezdila na Strahov, ukončila provoz na podzim roku 1972.

  Zdroj: TZ DPP, ČTK  Nepřehlédněte