• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Beton nahradí tůně a proudné úseky. Ryby z Vltavy budou mít nové trdliště

  30.12.2023
  Fefík

  Vybetonované koryto Dalejského potoka se na soutoku s Vltavou – poblíž Barrandovského mostu – promění v trdliště, kde se budou moci rozmnožovat ryby z Vltavy.

  Dalejský potok na soutoku s Vltavou prochází pod několika mosty a koryto zde bylo vybetonované nebo vydlážděné kamennou dlažbou do betonu. Rovné a hladké koryto neposkytuje žádný životní prostor pro vodní faunu a flóru a nemůže zde probíhat přirozená symbióza mezi řekou a potokem.

  Proto byla připravena revitalizace této části koryta v délce asi 200 metrů. Přímo na soutoku vznikne několik tůní a proudné úseky, které budou sloužit jako trdliště, tedy místo, kde se ryby z Vltavy mohou rozmnožovat. Celé trdliště bude vyskládáno z balvanité rovnaniny. Aby došlo k co možná největší diverzitě, budou některé kameny ve dně vynechány a tyto prostory a spáry mezi kameny budou vysypány říčním substrátem. Sklony proudných úseků budou různorodé, aby bylo docíleno variability rychlostí s ohledem na maximální rychlost 1 metr za sekundu. Větší sklon bude pouze přímo na soutoku s Vltavou, aby zde vznikl vábivý proud.

  V dalším úseku dojde k vybourání původního betonového dna a jeho nahrazení členitou balvanitou rovnaninou, do které se vymodelují hlubší a mělčí úseky. Spáry mezi kameny budou vysypány říčním substrátem.

  Zdroj: MHMP (Pražská příroda)  Nepřehlédněte