• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Blesková povodeň napáchala ve Valašských Kloboukách mnohamilionové škody, zničila i novou pumptrackovou dráhu

  12.6.2024
  Doris Drienová

  Valašské Klobouky na Zlínsku odhadují, že škody na majetku města po pondělní bleskové povodni dosáhnou několika milionů korun. Poškozeny byly silnice, chodníky, ale také pumptracková dráha či stezka bosých nohou.

  Sdělila to ve středu mluvčí radnice Lenka Zvonková. Kvůli poškození komunikace zůstává uzavřená ulice Jana Nerudy, kterou čeká oprava.

  Kvůli nejistému vývoji počasí a vysoké nasycenosti půdy vodou město rozhodlo o preventivním rozmístění dalších protipovodňových hrází. Dobrovolní hasiči do terénu rozmístili dalších 50 pytlů s pískem a stejný počet mají v rezervě.

  Při bleskové povodni byla zasažena lokalita Luční, která byla dočasně neprůjezdná. V ulicích Cyrilometodějská, Jana Nerudy i v místních částech byly zatopeny sklepy rodinných domů. Voda tekoucí z luk zaplavila Trhovisko. V úterý se zasažené lokality uklízely, také se kontrolovala a čistila kanalizace.

  „Zajistili jsme speciální vůz společnosti Vodárna Zlín, který provedl v zasažených lokalitách kontrolu stavu kanalizace. Diagnostika odhalila jen dvě zanesené vpusti, které pracovníci vyčistili. Jinak byla kanalizace volná, takže se potvrdilo, že povodně nezpůsobila její neprůchodnost, ale projevilo se spíš přetížení velkým objemem srážkové vody, na který není dimenzovaná,“ uvedl starosta Josef Bělaška (BEZPP, za KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ).

  „Chceme co nejdříve najít řešení, jak v oblastech s největší povodňovou zátěží provést taková opatření, která pomohou vodu zadržet mimo zastavěná území a zpomalit její odtok. V úvahu připadají retenční nádrže, zasakovací rýhy, poldry i protipovodňové zídky,“ uvedl starosta.

  Do zasažených domů město zapůjčilo přes 20 vysoušečů. „V případě požadavku na vypůjčení přístroje i na zajištění jakékoli jiné pomoci s odstraňováním škod se obyvatelé mohou obracet na referenta krizového řízení Petra Hnaníčka na telefonu 724 396 397. Hasičský záchranný sbor nabídl i psychologickou pomoc, pokud byste ji chtěli využít, můžete rovněž kontaktovat našeho pracovníka, který službu zprostředkuje,“ uvedla mluvčí.

  „Poděkování patří všem, kteří se jakoukoli cestou podíleli na zvládnutí celé náročné situace,“ uvedl Bělaška. S čerpáním vody a likvidací škod pomáhali nejen valašskokloboučtí hasiči, ale přijely pomáhat také jednotky ze dvou desítek dalších obcí.

  Zdroj: ČTK



  Nepřehlédněte