Bozkovské jeskyně u Semil lákají turisty, jsou ale i pastvou pro fotografy

18.8.2021
Fefík

Bozkovské dolomitové jeskyně leží na severním okraji obce Bozkov ve svahu plošiny Na Vápenci. Vznikly silnou korozivní činností podzemní vody. Tvoří dva poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou.

V nejnižších částech jsou trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera, největší v Čechách. Svou celkovou délkou dosud objevených prostor – 1118 metrů – a výškovým rozpětím 43 metrů jsou nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v České republice.

Teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje v rozmezí 7,5 až 9 °C, vlhkost je skoro stoprocentní. Veřejnosti zpřístupněný okruh je dlouhý 400 metrů, prohlídka je s průvodcem, trvá 45 minut.

O prázdninách jsou jeskyně přístupné v úterý až neděli mezi 9. a 17. hodinou, v září je otevřeno v pondělí mezi 9. a 15. hodinou, od úterka do neděle mezi 8. a 16.hodinou. Ročně jeskyně navštíví asi 70 tisíc lidí.

Podkrkonošský turistický dvojboj: rozhledna s muzeem psacích strojů

Chodby s vypreparovanými křemennými lištami a římsami, krápníková výzdoba ve Starých jeskyních i největší podzemní jezero Čech lákají nejen turisty, ale také fotografy. Správa Bozkovských dolomitových jeskyní dlouhodobě spolupracuje s fotoklubem Safír Turnov, jehož členové zde pořídili řadu fotografií. Jejich pohled je jiný než pohled běžného návštěvníka. Všímají si nezvyklých tvarů, stínů, barevných kombinací a pro zvýraznění uměleckého dojmu neváhají obrátit snímek vzhůru nohama. I pro ně je to výzva, neboť tmavé prostředí jeskyně vyžaduje použití technik, které nejsou zcela běžné. Nutností je stativ, v řadě případů jeden nebo několik fotoblesků se změkčujícími boxy anebo práce s dlouhými expozičními časy.

Momentálně na turnovském nádraží probíhá výstava fotografií, pořízených v podzemí předsedou fotoklubu Safír Břetislavem Jansou. Expozice tu bude k vidění do konce srpna.

Zdroje: Fotoklub Safír Turnov, WikipedieNepřehlédněte