Bude mít Praha Vítězný sloup? Budoucí podoba Kulaťáku dostává jasnější obrysy

11.7.2020
Fefík
Další fotky

Zvítězil návrh architektů Pavla Hniličky, Eva Mackové a Josefa Filipa.
Podle studie se uvolní střed náměstí, který je nyní skoro nevyužívaný a vznikne tady velký volný prostor. Velikost kruhu je nějakých 75 metrů, což je dostatek pro to, aby se tady konaly nejen pravidelné trhy, ale třeba sem lze postavit pódium a zorganizovat tady koncert či jinou společenskou akci, vytvořit start nebo cíl pro závody a podobně.

Okraj středové plochy bude ukrytý ve stínu stromů, těch bude po obvodu vysazeno 130. Rozděleny budou do osmi skupin, aby byl skrz střed náměstí zachovaný průchod ze všech, ano ze všech navazujících ulic. Na náměstí bude vysazený břestovec západní. Jde o krásný mohutný strom, který má na rozdíl od klasické lípy nebo platanu řidší, a tedy propustnou korunu. Poskytne tedy v této části náměstí stín, zároveň však netvoří špunt, kterým by nemohl proudit vzduch. Tento strom má ještě jednu velkou výhodu, jeho koruna se zakládá až někde ve výšce čtyři metry, proto při běžném pohledu připomínají jeho kmeny úzké sloupy a dovolí lidem vidět přes celé náměstí. A stejně jako ostatní vzrostlé dřeviny tvoří stín, brání tak odparu vody z půdy a přehřívání prostoru, čistí vzduch a vytváří příjemné klima. Na zimu listy opadají, prostor se tak během krátkých dnů přirozeně prosvětlí.

Po obvodu by měl zůstat zachovaný městský parter se vším, co k němu patří s obchody, kavárnami, zahradními restauracemi i vodními prvky a lavičkami.

Zastupitelé Prahy potvrdili stavbu lanovky mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi

Vzhledem k velikosti náměstí si to mohou architekti dovolit. I po přesunutí vozovky blíže k obvodu zůstane kolem domů až dvacet metů široký prostor.
Stále se počítá i s oblíbeným Šesťákem, byť se částečně přesune.
Do středové části se lidé přesunou východem z metra, jeho výstup bude i ve středu, a také po povrchu, kdy tady vznikne několik řízených přechodů, což je ovšem problematické. Možná, že cesta přes Kulaťák bude ještě větší dobrodružství a to hlavně pro řidiče.

Dominantou náměstí má být vysoký pylon v jeho středu.
Faktem je, že se k archaickému a mohutnému vzhledu okolních budov hodí.
I Antonín Engel ho sem plánoval.
Pylon má mít podobu vysoké štíhlé jehly se špičkou nahoře a čtvercovým půdorysem. Nejnovější verze studie počítá s výškou 33,33 metru. Jeho konečná podoba ještě není daná.
„Má představa je bílý beton podobný mramoru. Ale samozřejmě je nad ním třeba ještě přemýšlet, přivítal bych, pokud by se na něm objevily prvky vztahující se k naší historii, nebráníme se ani práci se světlem,“ popisuje architekt Pavel Hnilička.

FOTO: Vítězné náměstí – budoucnost, přítomnost i minulost

Vítězné náměstí – budoucnost, přítomnost i minulost - 1 kulattVítězné náměstí – budoucnost, přítomnost i minulost - 2 kulaťVítězné náměstí – budoucnost, přítomnost i minulost - 3 kulatVítězné náměstí – budoucnost, přítomnost i minulost - 5 DSC09668Vítězné náměstí – budoucnost, přítomnost i minulost - 6 P1170501 kulaťák engel 22-24
Další fotky
Vítězné náměstí – budoucnost, přítomnost i minulost - 7 Kulaťák, 1933Vítězné náměstí – budoucnost, přítomnost i minulost - 0 kulatttt

Zdroj: ŠestkaNepřehlédněte