Česká Lípa zahájila rekonstrukci divadla. Jak dlouho potrvá?

7.12.2020
Fefík

Nabídková cena, která byla nejdůležitějším hodnotícím kritériem zakázky, je výrazně nižší, než byl předpoklad, který činil 197 milionů korun. Součástí ceny nejsou jen stavební práce, ale také servis dodaných technologií po dobu záruční lhůty.

„Do výběrového řízení se přihlásilo celkem osm firem, z čehož jsme měli radost. Zakázku jsme vítězi přidělili už na konci července letošního roku. Se zveřejněním této informace jsme ale počkali do doby, kdy uplyne zákonná lhůta pro podání případných námitek, což se naštěstí nestalo,“ uvedl českolipský místostarosta Martin Brož.

Česká Lípa vybrala projektanta rekonstrukce památného Kounicova domu

Součástí zakázky jsou stavební úpravy stávající budovy, ale také přestavba technického zázemí a nového foyer ve dvoře Jiráskova divadla, přístavba nového vstupu z Panské ulice, výměna a doplnění technických instalací, dodávka vybavení interiérů divadla, dodávka a montáž jevištní, světelné a audiovizuální techniky a také následný servis dodaných technologií po dobu záruky.

Základem pro veřejnou soutěž na zhotovitele stavby byla prováděcí projektová dokumentace a projekt interiéru, který zpracovala firma Adam Rujbr architects. Tedy tatáž firma, která pro město vypracovala i projekt rekonstrukce divadla potřebný pro stavební povolení.

Lávka pro cyklisty jako brána do města. Tak to vidí v České Lípě

Cílem rekonstrukce stávající dosluhující budovy Jiráskova divadla je získat moderní kulturní stánek odpovídající současným požadavkům kulturního provozu, je vhodný pro pořádání více typů kulturních akcí a je také únosný pro městský rozpočet.

V rámci rekonstrukce dojde k přesunu hlavního vchodu divadla do Panské ulice, vchod z Jiráskovy ulice bude sloužit účinkujícím a pro dovoz kulis.

Kromě samotné budovy se rekonstrukce dočká také celý dvůr přístupný z Jiráskovy ulice, kde se počítá s parkovacími místy pro hendikepované. Do budovy divadla přibude také průchod, kterým se lidé pohodlně dostanou z Jiráskovy ulice přímo do Panské, aniž by museli divadlo obcházet.

Kromě hlavního velkého sálu, kde bude zachována kapacita hlediště i velikost jeviště, v divadle budou i dva menší salonky a také foyer s mobilním barem, který lze v případě potřeby přestavět na malé podium pro malá divadelní představení a komorní koncerty.

Liberecké Naivní divadlo bude mít nového ředitele. Vlastně ředitelku

Celý objekt bude kompletně bezbariérový. Fungovat zde bude také divadelní kavárna se samostatným vchodem, která bude moci být v provozu bez ohledu na program divadla.

Na přípravě projektu pracovali kromě architektů, pracovníků odboru rozvoje města a investic a vedení města také zaměstnanci příspěvkové organizace Kultura, která bude po dokončení rekonstrukce objekt provozovat, a členové Divadelního klubu Jirásek, kteří divadlo využívají pro zkoušky a pořádají zde také každoroční divadelní přehlídku Českolipský divadelní podzimNepřehlédněte