České Budějovice se staly další zastávkou historického Legiovlaku

15.11.2021
Jiří Bydžovský

Na nádraží v Českých Budějovicích je k vidění legionářský vlak složený z celkem 15 replik vagonů z let 1918 – 1920. Jedná se o projekt Československé obce legionářské , který se snaží veřejnosti představit historii československých legií, jejich působení a vojenskou aktivitu zejména v Rusku i význam legií na vzniku samostatného československého státu.  

„Překvapila mne bohatá sbírka věrných kopií dobového vybavení, fotografií, zbraní a předmětů denní potřeby, ze kterých si každý udělá dokonalý obraz života, jaký legionáři v těchto vlacích v Rusku a v tvrdých podmínkách Sibiře vedli. Díky zajímavému výkladu v dobových uniformách, prohlídce všech vagonů a dokumentárnímu filmu návštěvníci poznají, že kromě bojovného nasazení se legionáři věnovali také lékařské péči o civilisty, pomáhali válečným sirotkům, vezli s sebou zvířata i manželky, a to přinášelo i specifické problémy. Čas zbýval ale i na typický český humor,“ řekl primátor Jiří Svoboda/ANO/.

V letech 2011–2015 zakoupila Československá obec legionářská celkem 13 vyřazených historických vagonů. Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy,a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Klubom historickej techniky RD Zvolen. Legiovlak se tak stal skutečně československým. V letech 2014 – 2018 shlédlo Legiovlak na 600 000 návštěvníků.

„V současné době již jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 15 vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových,“ uvedl předseda jednoty ČsOL Milan Čajdík

Legiovlak hojně navštěvují i žáci základních a středních škol.Poskytuje jim různou úroveň poučení V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Žáci si tak v případě zájmu mohou zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také prohlédnou originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti.

Vlak letos navštívil již 19 českých a moravských měst, po zastávce v Českých Budějovicích zamíří 22. listopadu do poslední stanice v Plzni. Expozice je na nádraží v Českých Budějovicích k vidění až do 21. listopadu.

Zdroj:vzNepřehlédněte