2.9.2021
Zajímavosti

Tip na výlet: Město Radnice s bývalými pivovarskými sklepy a nedalekým unikátním nalezištěm rostlinných fosilií

Město Radnice najdeme v Plzeňském kraji v okrese Rokycany a i když se jedná o malé a nenápadné městečko, může nabídnout množství velmi zajímavých památek. Historie Radnice se píše od roku 1336, po prodeji Janem Lucemburským Petrovi z Rožmberka. V roce 1418 získalo město privilegium od Oldřicha z Rožmberka, které městu přineslo mnoho zlepšení.

14.8.2021
Karlovarský kraj

Archeologové na Sokolovsku pokračují ve výzkumech zříceniny kostela sv. Mikuláše

Ve Slavkovském lese nedaleko obce Hrušková na Sokolovsku pokračují archeologové v průzkumech zříceniny kostela sv. Mikuláše a jeho okolí pod vrchem Krudum. Archeologové nyní pátrají po tom, jaké bylo v okolí kostela, který stojí v současnosti na odlehlém místě, jaké bylo původní osídlení a proč zde vůbec vznikl. Poslední velký archeologický průzkum z let 2002 až 2006 s následným zakonzervováním zbývajícího zdiva přinesl kromě důležitých poznatků o kostele i výstavy a dvě publikace. Řekl to archeolog karlovarského muzea Jiří Klsák.

2.8.2021
Zajímavosti

Východočeská pevnost Josefov. Proč byly její plány přísně utajovány?

Pevnost Josefov, ležící ve východních Čechách, je často nazývána sestrou pevnosti Terezín. Byla totiž vybudována společně se sesterským městem Terezínem na příkaz císaře Josefa II. v osmdesátých až devadesátých letech osmnáctého století v odezvě na změnu severní hranice habsburského mocnářství, potvrzenou po sedmileté válce Hubertusburským mírem. Stavělo se na místě tehdejšího Plesu.

27.7.2021
Zajímavosti

Tip na výlet: Navštivte nově zpřístupněný zámek Vimperk s dvěma prohlídkovými okruhy

Malebný zámek Vimperk se nachází v jižních Čechách v okrese Prachatice, přibližně dvacet pět kilometrů od města Strakonice. Vimperský hrad byl založen kolem poloviny 13. století, pravděpodobně králem Přemyslem Otakarem II. jako strážní pevnost nad prastarou stezkou vedoucí z Bavorska do Čech. Počátkem 60. let 13. století jej král Přemysl Otakar II. propůjčuje v léno rodu Janoviců. V této době je hrad pevností s obytnou věží, palácem a obvodovou hradbou.

19.7.2021
Zajímavosti

Tip na výlet: Navštivte cennou, bohatě zdobenou kapli ve Smiřicích i místní atypickou nádražní budovu

Několik kilometrů od města Hradec Králové, směrem na Jaroměř, se nachází městečko Smiřice. Své jméno zřejmě získalo po známém rodu Smiřických, i když podle údajné kroniky rodu Zárubů získalo město jméno po jiném šlechtickém rodu Smírových, kteří zde prý měli sídlit již od 9. století. První písemné záznamy však pocházejí z roku 1361 a jasně dokládají existenci Elišky ze Smiřic. Právě tento mocný rod postavil ve Smiřicích tvrz, která byla později přestavěna na zámek. V době přestavby byli majiteli již Trčkové z Lípy. Kolem jejich zámku vznikala osada, která byla v roce 1659 povýšena na město.

19.7.2021
Karlovarský kraj

U Bražce na Karlovarsku pokračují archeologové ve výzkumech středověkého hradu

U obce Bražec na Karlovarsku pracují v těchto dnech opět archeologové. Zkoumají místo, kde dříve stál středověký hrad ze 13. století, jenž pravděpodobně zanikl za husitských válek. Práce v místě, které bylo do roku 2016 součástí vojenského újezdu, navazují na předchozí výzkumy, informoval archeolog karlovarského muzea Jan Tajer.