Chaplinovo náměstí na Barrandově se mění na hravé

27.5.2022
Renata Říhová

V březnu byla zahájena dlouho očekávaná revitalizace Chaplinova náměstí, které nese jméno oblíbeného herce a filmového tvůrce. Radnice Prahy 5 tak plní slib daný občanům sídliště Barrandov, že z tohoto veřejného prostoru chce vytvořit kultivované a veselé místo pro zábavu i odpočinek v duchu svého patrona Charlie Chaplina.

V květnu 2018 byla dokončena předprojektová dokumentace studie. Na podzim 2021 následovalo zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektu a v březnu 2022 byl vybrán zhotovitel projektu, společnost Gardenline z Litoměřic. „Veřejný prostor Prahy 5 není vedení radnice lhostejný, proto věnuje jeho zvelebování nemalou pozornost. V přímé komunikaci s občany barrandovského sídliště byly často pokládané otázky týkající se právě revitalizace Chaplinova náměstí. Často si stěžovali na stav chodníků, nedostačující osvětlení, místo trávy zde byla škvára a hlína,“ uvedl místostarosta Prahy 5 odpovědný za správu veřejného prostranství a zeleň Lubomír Brož (ANO 2011).

Veřejnost má možnost získat další informace o projektu prostřednictvím informačních billboardů, umístěných na více místech Chaplinova náměstí, které ukazují budoucí podobu tohoto veřejného prostoru. Požadavkům občanů bude možné vyhovět doplněním odpočinkových míst náměstí o mobiliář. Dlouho kritizovaný prostor před základní školou tak získá novou podobu.

„Charlie Chaplin je ústředním motivem Chaplinova náměstí a přilehlé základní školy. Citlivou revitalizací prostoru si důstojně tohoto světoznámého komika připomeneme. Bohužel vstup do Základní a mateřské školy Barrandov I. sídlící v těsné blízkosti náměstí byl v poslední době v neutěšeném stavu. Po dešti se zde tvořily kaluže vody, lavičky již byly omšelé. Revitalizací náměstí tak dojde k vytvoření moderního a veselého prostředí nejen pro děti ze školy, ale i pro rodiče čekající na své ratolesti. Díky atraktivním herním prvkům zde budou moci strávit příjemné chvíle, což jistě ocení i všechny rodiny žijící na sídlišti Barrandov.“ řekla starostka Prahy 5 odpovědná za oblast školství Renáta Zajíčková (ODS).

Na projektu pracovala řada odborníků. Mezi nimi také odborníci na dendrologii. Březen byl začátkem samotné realizace projektu. S tím souvisí také vyčištění stávajícího prostoru, což se neobešlo bez pokácení stromů. Proto odborníci přistoupily k tak zvané „probírce“ a vyhodnotili, které stromy je nutné odstranit, což proběhlo do 31. března, kdy končí vegetační období a je možné stromy pokácet. V projektu se počítá s vysazením nových stromů, jako jsou ambroně, jabloně, třešeň, duby a z habrů bude vytvořený živý plot. Předpokládaný termín dokončení revitalizace Chaplinova náměstí a následné předání náměstí k užívání veřejnosti je plánované na měsíc říjen.

Zdroj: TZ MČ Praha 5


Témata:

Nepřehlédněte