Chodce v Brně sleduje umělá inteligence přes optické senzory

24.6.2022
Jan Štoll

Speciální optické senzory spolu s umělou inteligencí mapují pohyb chodců po náměstí Svobody v Brně, počty cyklistů na cyklostezkách či množství vozidel projíždějících obcí Želešice. Malé zařízení se napájí z veřejného osvětlení. Všechna data jsou anonymní, zařízení neodesílá žádná videa ani fotografie, ale pouze informace o typu objektu a jeho chování.

Senzory se zapojenou umělou inteligencí mohou fungovat na baterie nebo mohou být nabíjeny z veřejného osvětlení. „To jej v rámci využití předurčuje pro městské a obecní prostředí. V řádu minut je možné senzor bez složité montáže instalovat prakticky na jakýkoliv stožár veřejného osvětlení,“ říká Michal Jukl, ředitel ICT Technických sítí Brno (TSB), které v metropoli zajišťují technickou stránku provozu senzorů a jsou dodavatelem této služby pro Statutární město Brno.

Senzor ze své pozice sleduje okolí a detekuje typy pohybujících se objektů, jako jsou vozidla, osoby, cyklisté a podobně. Informace o typu objektu a jeho pohybu ve scéně následně odesílá do cloudu. Zpracování dat v reálném čase pak závisí na tom, za jakým účelem byl senzor v dané oblasti instalován. Data nebo alerty jsou aplikovatelné do stávajících systémů zákazníka. V cloudu jsou data uchovávána i historicky, proto lze dělat analýzy pohybu objektů kdykoliv po instalaci senzoru.

„Vzhledem k univerzálnosti senzoru a možnosti nasazení různých detekcí je využití skoro neomezené. Momentálně se senzory používají k počítání průchodu chodců, pohybu cyklistů, kontrole správných průjezdů vozidel – a to včetně rozlišení osobních aut, dodávek a nákladních vozidel –, počítání kapacit průjezdnosti ulic či parkovacích ploch,“ vysvětluje CEO brněnské společnosti VisionCraft Robert Pinkas.

„Pro město Brno budou nasazeny senzory na detekci počtu cyklistů ve vybraných lokalitách, kde je ovšem možné kontrolovat také jejich vybavení, například helmy. Následně půjde měřit účinnost kampaní na podporu bezpečnosti cyklistiky a dopadu změn v počasí a v dopravě na počet projíždějících cyklistů,“ popisuje Jukl.

Takto mají být sledovány proudy chodců na náměstí Svobody v Brně, kde senzory detekují, kolik lidí vstoupilo do náměstí z Masarykovy ulice a kolik šlo opačným směrem. Své využití pak na centrálním náměstí metropole mají i při konání kulturních akcí, kde data slouží k přesnějšímu odhadu počtu návštěvníků.

sto

 Nepřehlédněte