Co dokáže říkadlo… ?

1.7.2022
Renata Říhová

Využití říkadel v předškolním vzdělání si v praxi ověřily žákyně Střední odborné školy pedagogické v Praze 6 ve spolupráci se slovenskou Strednou odbornou školou pedagogickou v Lučenci. Za podpory svých pedagogů sestavily a nacvičily hudebně poetická pásma, která v květnu a v červnu odehrály dětem v mateřské škole v Praze a v Lučenci.

„Východiskem společného projektu se stala lidová slovesnost – říkadla a písně. Hudební aktivity jsou blízké nejen oběma zemím, ale současně jsou i jednou z dominantních činností konaných v mateřských školách,“ vysvětlila volbu Marie Lišková, která stojí za úspěchem českého pásma.

Připravené pásmo na téma „Voda a život kolem ní“ bylo pro malé posluchače interaktivní. Zapojili se nejen hrou na tělo, ale i pohybovými aktivitami či zpěvem. Díky říkadlům a písním si zahráli na žabky, ryby i raky. „Hudebně recitační pásmo bylo pozitivně ohodnoceno nejen ze strany žákyň a vyučujících partnerské školy, ale i učitelkami z mateřské školy DSA v Lučenci. Největší pochvala však byla od dětí, které s napětím poslouchaly a aktivně se do připravených aktivit zapojovaly,“ doplnila Marie Lišková.

Na některá z říkadel si žákyně pro děti připravily i námětové výchovně vzdělávací činnosti, které dětem umožnily například lépe porozumět jejich obsahu. V tomto ohledu byla velmi pěkná spolupráce slovenských žákyň, které naprosto přirozeně při práci s dětmi pomáhaly. Marie Lišková si všímala i reakce dětí a žákyň na cizí jazyk. „Dětem ze Slovenska se čeština zdála velmi pěkná a zvukomalebná a taktéž tomu bylo i opačně,“ dodala.

Součástí vzájemného týdenního setkání bylo i poznávání města Lučence a okolí. Atraktivní se stala zejména místní synagoga, kde si obě skupiny žákyň zazpívaly v akusticky krásném sále. Zpěvem lidových písní rozezněly i místní městský park.

Koordinátorka projektu v České republice Kateřina Burianová shrnula, že „účastí v projektu žákyně získaly především nové vědomosti, dovednosti a zkušenosti s plánováním, přípravou, realizací a vyhodnocením vlastní pedagogické činnosti s předškolními dětmi a rozšířily si obzory z oblasti kreativní hudební výchovy a jejího propojení s jazykem.“

Mezinárodní projekt „Poznejme se říkadlem“ je realizovaný v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ a je financovaný z prostředků Evropské Unie.

Zdroj: Kateřina Burianová


Témata:

Nepřehlédněte