Čtrnáct starostů podepsalo v Říčanech memorandum za dostavbu Pražského okruhu

31.10.2017
Bohumil Brejžek

Ti napříč politickým spektrem požadují co nejrychlejší dostavbu jihovýchodní části okruhu mezi dálnicí D1 a Štěrboholskou spojkou a především ukončení další diskuze ke změnám trasy v dané oblasti. „Je to nekonečný příběh, kde se stále objevují nové a nové vlny sporů a překvapení,“ řekl na setkání starosta Říčan Vladimír Kořen s tím, že „jsou starostové, kteří vnímají výstavbu okruhu jako ohrožení a hledají nové varianty. Jsou ale také starostové, kteří nechtějí přihlížet, jak jsou obyvatelé jejich obcí obětí nekončících diskuzí. V Říčanech doprava kvůli neexistujícímu okruhu každý den kolabuje, ohrožuje nás, škodí…. Debaty musí jednou skončit.“

Starostové upozornili na škody, které vznikají nedokončením výstavby obyvatelům i městům. Každodenní tranzit desítek tisíců automobilů v ulicích měst přináší nejen dopravní komplikace, ale i výrazným způsobem snižuje bezpečnost. Opakovaně proto žádají stát a jím zřízené instituce, aby v co nejrychlejších termínech zajistil zpracování a schválení všech potřebných stanovisek a povolení tak, aby výstavba chybějící části Pražského okruhu mohla být zahájena nejpozději v roce 2020.

Zastupitelé požadují, aby byl letos dokončen proces posouzení vlivu na životní prostředí a v průběhu příštího roku bylo dopracováno a schváleno územní řízení. Vydání územního rozhodnutí do poloviny roku 2018 považují za hraniční pro rozhodnutí o případných náhradách za škody, které souvisejí s nedokončením části 511 SOKP. Ty doposud nebyly právně vymáhány v očekávání brzkého dořešení celé situace.

Memorandum bylo odesláno na Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Středočeský kraj, Magistrát hlavního města Prahy a Ředitelství silnic a dálnic.Nepřehlédněte