Den za obnovu lesa na Ašsku přijely podpořit stovky lidí

17.10.2021
Roman Kořinek

Stovky lidí včera přijížděly od dopoledne na akci Lesů ČR Den za obnovu lesa v Novém Žďáru u Aše. Prezentační a vzdělávací akci pořádají Lesy ČR ve všech krajích České republiky a lidé se na. ní mohou seznámit nejen s prací lesníků, ale i lesní přírodou a mohou si také sami v lese vysadit stromy. U Nového Žďáru dnes auta zaplnila rychle obě velká vyčleněná parkoviště.

Jen za první hodinu přijely více než dvě stovky lidí. „Letos jsme trochu méně dostupní, před dvěma lety jsme akci pořádali u Olšových Vrat u Karlových Varů a přišlo okolo 2000 lidí,“ řekl za pořadatele ekonomický náměstek krajského ředitelství Lesů ČR Jiří Vojtěch.

Akce Den za obnovu lesa nabízí zábavnou formou seznámení s lesním hospodařením. U Nového Žďáru lesníci připravili pro návštěvníky celou naučnou stezku, na které se mohli seznámit například s houbami, které v okolí rostou, s měřením stromů, s prací s koňmi v lese, stánky se věnovaly i péči o návrat vody do lesů nebo ochraně lesní zvěře. Na konci trasy pak lidé mohli zasadit do lesní školky stromy. Nešlo přitom jen o tradiční smrky, ale i modříny, borovice, duby nebo i méně obvyklé třešně.

Lesy v celém Česku se v posledních letech potýkají s důsledky přemnožení kůrovce. Podle Vojtěcha ale Karlovarský kraj kůrovec zatím výrazně nezasáhl, i když i zde musí lesníci s šířením tohoto hmyzu bojovat. „Letošní rok byl relativně příznivý, nebylo takové teplo a bylo více vlhko, takže letošní rok to u nás nebylo tak silné, jako třeba v loňském roce,“ uvedl Vojtěch.

Poslední rok se i Lesy ČR zaměřují na změnu skladby lesních porostů. Donedávna téměř monokulturní smrkové lesy se začínají měnit na vícedruhové. Přibývají listnaté stromy, které jsou schopny zadržovat vodu a zpevňují půdu, což pak vede i k větší odolnosti porostu například proti silnému větru. V současné době na Ašském výběžku tvoří lesní porost zejména smrk ztepilý, borovice vejmutovka, borovice lesní a modřín opadavý. Nový les by měly postupně obohatit buk lesní, dub zimní, douglaska tisolistá nebo modřín. Borovice a modřín snášejí lépe sušší místa, modřín spolu s duby a buky pak díky svým hlubším kořenům slouží jako zpevňující element porostu.

Den za obnovu lesa byl předloni největší celostátní akcí svého druhu na podporu obnovy lesa a krajiny. Po celé republice přišlo v roce 2019 na tuto akci více než 32.000 tisíc lidí. Loni se kvůli pandemii koronaviru akce nekonala.

Zdroj: čtk


Témata:

Nepřehlédněte