Desítka optimalizuje ve svých školách a školkách spotřebu energií

1.10.2022
Renata Říhová

Ve všech mateřských a základních škol, které zřizuje desátá městská část, bude fungovat technologie vzdáleného odečtu tepla, elektřiny, plynu a vody. Radnice Desítky i pražský magistrát tak budou moci průběžně sledovat a optimalizovat spotřebu energií. Povede to k finančním úsporám a snižování emisí oxidu uhličitého.

Už v roce 2018 desátá městská část optimalizovala spotřebu energií ve volnočasovém areálu Gutovka, čímž jen v loňském roce ušetřila milion korun. V roce 2019 rozhodla o spuštění pilotního projektu moderního měření a regulace v objektech základních škol Jakutská, Eden, Švehlova, Zvonková a mateřinky Dvouletky. Nyní bude součástí „centrálního energetického managementu“ všech 13 základních škol a 20 mateřinek, které Desítka zřizuje. Smlouvu se společností Operátor ICT schválili radní Prahy 10.

„Průběžná zjištění umožňují rychle odhalovat poruchy, které se projeví únikem vody či tepla. Podněty využijeme také při plánech na zateplování jednotlivých budov, výměně kotlů a podobně,“ uvedl místostarosta Prahy 10 Petr Beneš (Piráti), který je odpovědný za majetek a finance městské části. „Moderní měření a regulace dokáže uspořit kolem třiceti procent nákladů na energie a vodu. Což ještě nabývá na významu v současné, energeticky značně turbulentní době,“ zdůraznil Petr Beneš.

Vyhodnocování výsledků měření, a návrhy dalšího postupu, bude pro vršovickou radnici zajišťovat expertní tým společnosti Porsenna Energy. „Zavazuje se, že pro nás bude zajišťovat veškeré odborné činnosti energetického manažera, včetně detailní analýzy na objektech škol. Zároveň nám pomůže budovat vlastní tým,“ řekl místostarosta Beneš a dodal: „V průběhu příštího roku už by se systém energetického managementu měl ve veřejné správě zavádět plošně, my s ním začínáme už nyní.“

Optimalizace spotřeby energií také přispěje k ochraně životního prostředí, konkrétně sníží množství vypouštěných emisí na území hlavního města, což je hlavním cílem Klimatického závazku Prahy.

Zdroj: MČ Praha 10


Témata:

Nepřehlédněte