Dětem chybí spolužáci, učitelé i společné výlety, říká učitel třeťáků k distanční výuce na prvním stupni

4.11.2020
Andrea Cerqueirová

„Děti najednou sedí doma, neví, co bude, kdy uvidí spolužáky, kdy uvidí paní učitelku, žádná vidina společného výletu, sportovní akce, soutěže. Ve škole můžete výuku uzpůsobit formou hry, přes PC tato forma není možná,“ říká v rozhovoru pro Náš REGION. I tak se snaží distanční výuku zatraktivnit a děti vzorně plní vše, co se přes formu meetu učí. Štěstí má i v tom, že jeho škola má pružné a kvalitní vedení. Přesto tuto formu výuky pro děti prvního stupně základních škol nevidí jako dlouhodobě vhodnou, záběr to je i pro rodiče.

Jaké jsou vaše zkušenosti s distanční výukou?

Distanční výuka není vůbec špatným prostředkem vzdělávání na školách. Je to nový směr, který bude určitě ve výuce využíván i v budoucnu. Je to velmi podpůrný prostředek pro další rozvoj studentů středních a vysokých škol, případně i žáků druhého stupně základních škol. Studenti mají možnost se kdykoli zkontaktovat prostřednictvím tzv. meetu se svým pedagogem a prokonzultovat zadanou práci, což mi připadá skvělé. Bohužel z mého pohledu, tedy pohledu pedagoga prvního stupně základní školy, není tato forma výuky dlouhodobě vhodná pro děti prvního stupně základních škol. Psát a číst přes internet nenaučíte.

Co s tím?

Tato zodpovědnost pak zcela přechází na rodiče, kteří jsou ke svým běžným pracovním povinnostem ještě zatíženi plněním úkolů ze strany školy. Prvňák samostatně bez pomoci učení nezvládne. Podobné je to i ve druhých a třetích třídách. Sám učím třetí třídu, a i zde musí rodiče každé ráno pomoci s připojením do kurzu a pomáhat s technickými záležitostmi. Systém výuky a forma vzdělávání na prvním stupni je velmi specifická. Není to jen naučit se sčítat a odčítat nebo se učit druhy vět. Dětem většinou strašně chybí pravidelný chod školy, přijít do školy, popovídat si s paní učitelkou, co se jim doma událo, popovídat si se spolužáky, vymýšlet „lumpárny“. Prostě běžný sociální kontakt s vrstevníky, který ani sebelepší rodiče či prarodiče nenahradí.

Jak se snažíte dětem distanční výuku zatraktivnit?

Kvalita distanční výuky závisí na technickém vybavení školy. Ne všechny školy jsou na to i v dnešní době připraveny. Pedagogové nemají notebooky, nemají k dispozici kvalitní PC s dobrým připojením, nemají pro tento druh výuky ani vhodné materiály. Naštěstí učím na škole, kde je velmi pružné a kvalitní vedení školy. Operativně a velmi rychle reaguje na změny systému, takže jakýkoli problém s touto formou výuky je vyřešen ihned. Hned v září jsme všichni pedagogové prošli kurzem o výuce přes učebnu Classroom, na kterou naše škola přešla. Učíme jednotně, a i pro rodiče je to pro jejich děti jednodušší forma vzdělávání. Funguje to naprosto skvěle. Od kolegů z jiných škol bohužel vím, že to není úplně standard a stále učí přes e-mail formou „Vypracuj str. 35/ cv. 6, opiš cvičení str. 15/ cv. 7,8,9, hudební výchova – zatanči si, tělesná výchova – běž ven a běhej…!“. To je velmi neprofesionální forma práce. Obrovská zátěž na rodiče, kteří pak musí suplovat práci učitele, což je velmi časově a organizačně náročné. Žák první a druhé třídy samostatně práci nezvládne, potřebuje návod a odborný pedagogický výklad. I ve třetí třídě je znatelné, jak děti ze strany pedagoga potřebují podporu na společné prohlubování učiva. Přes internet je to moc nebaví, během hodiny stále vyžadují kontakt od spolužáků. Po výuce většinou zůstávají na společném chatu a povídají si.

Opravdu je dálková výuka nouzovým řešením? Jak to vidí studenti

Vnímáte alespoň nějakou výhodu distanční výuky pro děti na prvním stupni základní školy?

Výhodu distanční výuky pro děti prvního stupně nevidím. Výuka na prvním stupni je opravdu velmi specifická a důležitá jako základ pro další vzdělávání jedince. Není to jen o příkladech a písmenkách. Je to také o získání určitých životně důležitých návyků, o tom, jak se orientovat v kolektivu spolužáků, kteří mají odlišný pohled na svět, mají jinou kulturu domácí výchovy a reagují jinak než oni. O tom, jak zvládat jednotlivé situace či neúspěch. To vše je pro dětskou psychiku strašně důležité. Děti mají rády řád, mantinely, jistotu, v tom je jim dobře. Najednou sedí doma, neví, co bude, kdy uvidí spolužáky, kdy uvidí paní učitelku, žádná vidina společného výletu, sportovní akce, soutěže. Ve škole můžete výuku uzpůsobit formou hry, přes PC tato forma není možná.

Říkají děti, že se jim stýká po kamarádech, po učitelích, po kolektivu?

Vzhledem k tomu, že už je situace velmi dlouhá, v podstatě s malými přestávkami jsou děti doma více než půl roku, jsou velmi smutné a dožadují se kontaktu. Je to zcela přirozená reakce. Nepůsobí na ně dobře ani fakt, že nevědí, kdy to všechno skončí a budou moct zase mezi spolužáky. Pravidelně, téměř denně, dostávám dotazy: „Pane učiteli, kdy už půjdeme do školy?“.

Jak děti distanční výuku, ve srovnání s výukou běžnou, hodnotí?

Děti jsou velmi pružné, tak tuto formu výuky vůbec nehodnotí. Ba naopak velmi vzorně plní vše, co se přes formu meetu učíme. Tato forma ale bohužel není tak zábavná. Například v letošním roce jsme si společně vymysleli projekt „NÁMOŘNÍCI“, který děti nesmírně baví, jsou zapálené do všech aktivit s tím spojených. Vadí jim, že si nemohou společně dodělat třídní vlajku, kterou máme na plátně rozmalovanou, nemohou plnit úkoly a hledat poklady, které máme ve škole ukryté, nemohou sbírat pirátské mince, které dostávají za mimořádné plnění úkolů. A to je právě ta specifika výuky na prvním stupni.

FOTO: Učitel Jiří Zbořil

Učitel Jiří Zbořil - FOTO Dětem chybí spolužáci, učitelé i společné výlety, říká učitel třeťáků k distanční výuce na prvním stupniUčitel Jiří Zbořil - FOTO Dětem chybí spolužáci, učitelé i společné výlety, říká učitel třeťáků k distanční výuce na prvním stupni – foto archiv Jiřího Zbořila 3


Nepřehlédněte