Dívčí hrady se mění před očima. Návštěvníky budou lákat na koně Převalského

20.11.2017
Zuzana Půrová

Momentálně tady dochází k  radikální proměně území, orná půda se mění na veřejně přístupnou krajinnou zeleň. „Na jaře byla celá východní část plošiny Dívčích hradů zatravněna vybranou luční směsí. Kromě snížení prašnosti, zlepšení protierozní funkce a dalších ekologických přínosů se tímto radikálním krokem také zcela zrušilo používání zemědělských hnojiv a herbicidů na samém okraji přírodní rezervace Prokopské údolí,“ řekla pražská radní Jana Plamínková.

Do konce letošního roku bude plocha osázena rozptýlenou zelení, vysazovány budou především domácí druhy dřevin i ovocné stromy. Celkem bude vysázeno přes pět stovek solitérních stromů a 25 000 lesních sazenic. Celý projekt je největší nově zakládanou plochou zeleně na území Prahy po roce 1989. Dlouhodobým cílem je významně rozšířit stávající plochy zeleně v Prokopském údolí a odlehčit silně zatíženému a přitom přírodně vysoce hodnotnému území nedaleké přírodní rezervace.

Do dvou let by na Dívčích hradech měli také najít nový domov koně Převalského. „Koně Převalského bývali dříve označováni jako prakoně a využití části náhorní plošiny Dívčích hradů tak nepostrádá určitou symboliku. Právě zde si v dávné minulosti měly ženy vystavět hradiště a vést odtud Dívčí válku,“ uvedl k projektu ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. „Nejde jen o to, že získáváme další prostor pro chov koně Převalského, na jehož záchraně a návratu do přírody se významně podílela a podílí naše zoologická zahrada. Vypásání vegetace koňmi by v této lokalitě mělo vést k obnově původních společenstev rostlin a živočichů,“ vysvětlil. Jde o společný projekt právě zoologické zahrady, magistrátu a městských částí. Pražský magistrát na projekt chovu koní Převalského na Dívčích hradech pro letošní rok uvolnil 6,5 milionu korun.Nepřehlédněte